Millaiset ovat uuden kasvun eväät?

  • Varsinais-Suomen tilannekuvaa ja skenaarioita valmisteleva toimintaryhmä on aloittanut toimintansa
  • Skenaariotyötä tehdään Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuslaitoksen avustuksella
  • Yrityksiltä toivotaan osallistumista nykytilaa ja näkymiä kartoittavaan kyselyyn

Toukokuussa toimintansa aloittanut Varsinais-Suomi kasvuun post-Covid -ryhmä kokoaa saman aiheen ääreen maakunnan kaikki tärkeimmät toimijat. Lähiviikkojen aikana pyritään ryhmässä muodostamaan tilannekuvaa ja skenaarioita, joiden avulla voitaisiin ohjata erilaisia toimenpiteitä yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi koronakriisin aiheuttaman romahduksen jälkeen.

Toimintaryhmään kuuluvat Varsinais-Suomen Liiton, ELY-keskuksen, Turun kauppakamarin, Varsinais-Suomen Yrittäjien, Teknologiateollisuus ry:n, Rakennusteollisuus ry:n, SAK:n, seudun korkeakoulujen ja oppilaitosten ohella myös mm. Turun kaupunki sekä Turun seudun, Salon ja Vakka-Suomen elinkeinoyhtiöt.

Skenaariotyötä tehdään viidessä alaryhmässä, joita ovat: Palveluliiketoiminta ja kuluttajamarkkinat, Teollisuus, rakentaminen ja ICT, Logistiikka, Rahoitus ja finanssimarkkinat sekä Kansainvälistyminen ja vienti. Työ ryhmissä on jo alkanut, ensimmäiset puheenvuorot ja arviot tilanteesta kuultiin webinaarissa 28.5. Linkki seminaaritallenteeseen on toimintaryhmän verkkosivuilla www.varsinaissuomikasvuunpostcovid.fi.

Osallistu keskusteluun ja kerro oma mielipiteesi

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Tulevaisuudentutkimuslaitos tukee ryhmän toimintaa selvittämällä yrityspäättäjien näkemyksiä aiheista. Webinaarissa julkaistu kysely on auki 7.6. asti ja siihen voi vastata täällä (http://ty.fi/vs-kysely). Kyselyn ohella kommentteja ja mielipiteitä aiheesta toivotaan keskusteluun, jota voi käydä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vskasvuun sekä kunkin alaryhmän omalla tunnisteella (#vspalvelukasvuun, #vsteollisuuskasvuun, #vslogistiikkakasvuun, #vsrahoituskasvuun ja #vsvientikasvuun).

Toimintaryhmän verkkosivut: https://varsinaissuomikasvuunpostcovid.fi/
Twitter: https://twitter.com/VSKasvuun
Facebook: https://www.facebook.com/VSKasvuun/