Tuore infograafi tukee uutta liiketoimintaa yhdistämällä elintarvikekuljetukset muihin kuljetuksiin

  • Grafiikka kokoaa yhteen kuljetuslainsäädäntöä ja -ohjeistuksia
  • Kohderyhmänä ovat kuljetusyritykset ja kuljetustoimintaa suunnittelevat yritykset
  • Materiaalista vastaavat Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja VTT

Kun elintarvikekuljetuksia ja muita kuljetuksia yhdistetään, voittajia ovat sekä kuljetusyrittäjä että elintarvikealan yrittäjä. Uusi Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin -infograafi auttaa yrityksiä kuljetusten yhdistelyn suunnittelussa.

Kuljetusten ulkoistaminen vapauttaa elintarvikeyrittäjän aikaa esimerkiksi omien uusien tuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin, kun taas elintarvike-erien ottaminen mukaan kuljetuksiin täydentää kuljetusyrittäjän palveluita ja tuo kasvua liiketoimintaan.

Turun yliopiston, Vaasan yliopiston ja VTT:n yhteistyössä toteuttama infograafi kokoaa yhteen kuljetuksiin vaikuttavien toimialojen lainsäädäntöjä ja ohjeistuksia. Infograafi ei ota huomioon koronaepidemia-ajan poikkeussäädöksiä.

Infograafin kohderyhmänä ovat ammattimaista kuljetustoimintaa toteuttavat tai sen käynnistämistä suunnittelevat pk-yritykset.

– Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan aloittamiseen liittyy usein turhaa byrokratian pelkoa. Moni asia on käytännössä yksinkertaisempaa kuin aluksi luuleekaan. Avainasemassa on avoin vuoropuhelu paikallisen elintarvikevalvojan kanssa. Se opastaa yrittäjää alkuvaiheen askelten ottamisessa, kertoo Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskuksesta.

– Kuljetusten yhdistelyssä on kyse monipuolisesti vaikuttavasta asiasta. Siinä on kyse maaseutualueiden yritysten ja asukkaiden arjen sujuvuudesta, elinkeinotoiminnan edellytyksistä, eri palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta, rahasta sekä liikenteen päästöistä, summaa Heli Siirilä Vaasan yliopiston InnoLabista.

Infograafi on tuotettu kahden valtakunnallisen hankkeen, Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi (MaasDigiboksi)- sekä Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hankkeiden yhteistyönä. Hankkeiden rahoittajana toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet.

Infograafi esiteltiin webinaarissa 28. toukokuuta 2020. Tallenne siitä on katsottavissa YouTubessa. Linkit infograafiin, webinaaritallenteeseen (kesto n. 50 min) ja esityskalvoihin täällä.

Hankkeiden verkkosivut: www.vtt.fi/maasdigiboksi ja www.maaseudunhankinnat.fi