Terveystalo ja Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta käynnistävät yhteistyön

  • Yhteistyö hyödyttää potilaita ja tarjoaa ammattilaisille uusia urapolkuja
  • Turun yliopiston rekisteritutkimukset laajenevat yhteistyön ansiosta
  • Työterveyshuollon ohella tutkimusta ja koulutusta lisätään myös muilla erikoisaloilla

Yhteistyön tavoitteena on luoda toiminnallinen yhteistyö ja edistää lääketieteen kehitystä tieteellisen tutkimuksen avulla ja tarjota lääkäreille mahdollisuus suorittaa erikoistumiskoulutusta myös Terveystalossa entistä laajemmin mm. työterveyshuollon ja yleislääketieteen koulutusohjelmissa.

Tiiviimmästä tieteellisestä yhteistyöstä hyötyvät ennen kaikkea suomalaiset potilaat ja se tarjoaa myös ammattilaisille monipuolisia urapolkuja.

Terveystalo on vahva toimija perusterveydenhuollossa ja työterveydessä, ja se tuntee erityisen hyvin työikäisen väestön terveydentilan. Terveystalon työikäisen väestön laaja rekisteriaineisto yhdistettynä Turun yliopiston ja Auria Biopankin tietovarantoon luo ainutlaatuisen pohjan tutkimuksille, joilla haetaan uusia keinoja lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä eri tautien syntymistä. Esimerkiksi covid-19-tutkimuksen osalta on jo viritelty laajempaa kansallista yhteistyötä.

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Terveystalo ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä erikoislääkärikoulutuksen ja tutkimuksen saralla. Nyt solmittu sopimus tiivistää yhteistyötä entisestään.

– Jatkossa etenkin Turun yliopistolle keskeisten rekisteritutkimusten mahdollisuudet laajentuvat, kun Auria Biopankin tarjoaman tutkimusdatan lisäksi saamme käyttöön myös Terveystalon työikäistä väestöä koskevan aineiston. Näin tutkimuksen vaatimat rekisteriaineistot kattavat entistä laajemman ikäjakauman, sanoo Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen.

– Erikoistuminen, jatkokoulutus sekä tutkimustyö ovat olennainen osa lääkärin koulutusta ja lääkärinä toimimista. Olen erittäin iloinen, että voimme yhteistyösopimuksen myötä lisätä osapuolten välistä suoraa yhteistyötä sekä erikoislääkärikoulutuksen että myös lääketieteen peruskoulutuksen alueella. Aikaisemman työterveyshuollon lisäksi tutkimusta ja koulutusta lisätään nyt muillakin erikoisaloilla, kertoo Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono.