BIC-työkalusetistä apua uusien biomarkkereiden kaupallistamiseen

  • Biomarkkereiden merkitys tutkimusalalla ja teollisuudessa kasvussa
  • Tekeillä biomarkkereiden kaupallistamisprosessin vaiheita tukeva työkalusetti, saatavilla maksutta loppukesästä 2020
  • HealthTurun yritykset ja tutkijat vahvasti mukana pilottivaiheessa

Biomarkkerilöydösten merkitys tutkimuksessa ja teollisuudessa on kasvussa. Niiden avulla kehitetään uutta diagnostiikkaa ja hoitomuotoja ja siten parannetaan ihmisten terveyttä.  Biomarkers Market – Global Forecast to 2021 -raportin mukaan vuoteen 2021 mennessä biomarkkerien maailmanmarkkina kasvaa 53,3 miljardiin dollariin.

Innovaatioiden kaupallistamisen haasteet ovat kuitenkin merkittäviä: biomarkkereiden kehittäminen ja kaupallistaminen on aikaa vievää, monimutkaista ja kallista. Tällä hetkellä ei ole selkeää standardoitua ja menestyvää tapaa biomarkkereiden kaupallistamiseen.

Nämä haasteet ovat olleet lähtökohtana Biomarker Commercialization (BIC) -projektille, Interreg-rahoitteiselle hankkeelle, jota työstää kahdeksan kumppanin konsortio Itämeren alueella. BIC-projektin tavoitteena on kehittää työkalusetti tukemaan uusien IVD (in vitro -diagnostiikka) -alan biomarkkereiden kaupallistamisprosessin eri vaiheita.

– Hanke pyrkii helpottamaan tutkimusryhmien työtä niiden valitessa parhaat biomarkkerit ja laatiessa kehityssuunnitelmat, jotka vastaavat teollisten kumppaneiden kuten lääke- ja diagnostiikkayritysten sekä muiden sijoittajien ​​vaatimuksia, korostaa Turku Science Park Oy:n HealthTurku-kärkialan johtaja Tero Piispanen.

– Hanke on loppuvaiheessa ja olemme nyt saamassa valmiiksi useita kaupallistamista edistäviä työkaluja, kertoo Piia von Lode, innovaatioasiamies Turun yliopistosta.

– Eri sidosryhmät, kuten tutkijat, teknologiayritykset ja pk-yritykset, testasivat työkalujamme pilottien avulla. Heiltä kerätyn palautteen avulla viimeistelemme lopulliset työkalut, jotka tulevat kaikkien tutkijoiden ja yritysten saataville projektin verkkosivuille kesän 2020 lopulla. Turusta pilottivaiheeseen osallistui viisi tutkijaryhmää sekä kolme yritystä: ArcDia International, Abacus Diagnostica sekä Labmaster.

Kaupallistamisen työkalusetti keskittyy in vitro -diagnostiikan (IVD) biomarkkereihin. Se sisältää Parhaat käytännöt -käsikirjan, kaupallistamisoppaan, tutkimuslaitosten teknologiansiirtotoimistoille suunnatun arviointimenetelmän sekä EU:n myyntilupaedellytyksiä kuvaavan regulatiivisen oppaan.

BIC-konsortion muodostavat kolme Itämeren alueen tutkimuslaitosta ja viisi tiedepuistoa. Yhteistyössä ovat mukana: Ideklinikken, Aalborgin yliopistosairaala ja Biopeople (Tanska), BioCon Valley® GmbH (Saksa), Wrocław Technology Park (Puola), Turku Science Park Oy ja Turun yliopisto (Suomi), Tarton bioteknologiapuisto (Viro) ja Vilnan yliopisto (Liettua). Aalborgin yliopistollinen sairaala koordinoi projektia.

Lisätietoja biomarkerien kaupallistamisesta täältä (englanniksi) sekä projektin verkkosivustolla: biomarker.nu.