Intoa!-yrittäjyystekopalkinto Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen Flavoria-tutkimusalustalle

  • Flavoria on avoin tutkimusalusta, jossa tutkitaan ihmisten ruokakokemuksia
  • Alusta kerää dataa ruokavalinnoista ja hävikistä noin tuhannelta kävijältä päivässä
  • Palkinto on tunnustus tärkeälle työlle tutkimusalustan ja sen liiketoiminta- ja elinkeinoelämäyhteistyömallien kehittämisessä

Lukuvuoden 2019‒2020 Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon on saanut Flavoria, joka on monitieteinen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiva tutkimusalusta. Tutkimusalustan konseptista vastaa Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus.

Toukokuussa 2019 tutkimuslaboratorionsa avannut Flavoria on Suomen ensimmäinen avoin tutkimusalusta, jossa tutkijat saavat helposti ja nopeasti kontaktin ihmisten aitoihin ruokakokemuksiin. Turun Kupittaalla sijaitsevassa Flavoria-tutkimusympäristössä on mahdollista kerätä dataa ruokavalinnoista ja ruuan hävikistä noin tuhannelta päivittäiseltä kävijältä. Tutkimusympäristö koostuu Sodexon lounasravintolasta, kahvilasta ja snacks-hyllystä sekä Aistikattila -moniaistitilasta.

Flavoria-tutkimusalusta on suunniteltu ja rakennettu huomioiden kolme kohderyhmää: tutkimus, elinkeinoelämä ja kuluttajat. Flavoria mahdollistaa uusien kestävän kehityksen ratkaisujen tutkimisen ja testaamisen kuluttajilla. Yritykset pääsevät mukaan hyödyntämään alustaa tuotteistettujen tutkimuspalvelujen kautta tai osallistumalla pitkäkestoisempiin tutkimushankkeisiin. Monitieteisessä toiminnassa ovat Turun yliopistosta mukana lääketieteellinen, kasvatustieteiden, yhteiskuntatieteellinen ja luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, kauppakorkeakoulu sekä Brahea-keskus.

Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinnon suuruus on 30 000 euroa. Lukuvuonna 2019‒2020 palkinnon pääyhteistyökumppani on LähiTapiola Varsinais-Suomi. Palkinto jaetaan lukuvuosittain teolle, joka edistää yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa.

Voittajan valitsi Intoa!-kilpailun palkintoraati, johon tänä lukuvuonna kuuluivat rehtori Jukka Kola (Turun yliopisto), toimitusjohtaja Olli Aakula (LähiTapiola Varsinais-Suomi), kehitysjohtaja Riitta Mustonen (Turun yliopisto) ja yrittäjyyden professori Jarna Heinonen (Turun yliopisto).

Palkinnolla raati haluaa antaa tunnustusta arvokkaalle ja pitkäjänteiselle työlle tutkimusalustan ja sen liiketoiminta- ja elinkeinoelämäyhteistyömallien kehittämisessä. Flavoria on tutkimuslähtöinen, mutta samanaikaisesti se tekee intensiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

‒ Voittajan valinnassa olennaisina kriteereinä olivat yrittäjyysteon uutuusarvo ja sen vaikuttavuus. Erityisen tärkeänä nähtiin se, että teolla on heijastusvaikutuksia myös yliopistoympäristön ulkopuolella, ja että vaikuttavuus olisi pitkäaikaista. Flavoria-tutkimusalustan toimivuudesta on jo näyttöjä, sanoo raadin puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola.

Raadin mukaan Flavoria-tutkimusalustassa on selkeää kaupallistamispotentiaalia ja raati haluaa palkinnolla kannustaa sen voimakasta kehittämistä. Lisäksi alustan rooli terveyden, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämisessä nähtiin ansiokkaana.

‒ LähiTapiola Varsinais-Suomen elämänturvastrategia kulminoituu siihen, että haluamme huolehtia asiakkaittemme turvallisuudesta, taloudesta ja terveydestä. Mikä onkaan vastuullisempaa vaikuttamista lähielinpiirissä, kuin tuottaa ja jalostaa paikallisesti tuotteita, joita asiakkaat haluavat käyttää ja samalla syntyy mahdollisimman vähän biojätettä. Flavoria-tutkimusalustan konsepti on näin vahvasti saman suuntainen kuin meidän strategiamme, toteaa kilpailun yhteistyökumppanin LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Olli Aakula.

Palkinto jaettiin Yrittäjyys ja yrittäjämäisyys yliopistoissa -webinaarissa 18.5.2020.

Flavoria-tutkimusalustan lisäksi raati valitsi TOP3-yrittäjyystekojen joukkoon CampusSportin vision vuodelle 2025 sekä Tulevaisuuden sairaalalaiva -yhteistyöverkoston. Raati myönsi näille jaetulle toiselle sijalle yltäneille yrittäjyysteoille kunniamaininnat.