Sofokus herättelee yrityksiä digiharppauksiin

  • Tuore opaskirja kuvaa yritysten digitaalisen kypsyyden vaiheita viisiportaisella asteikolla
  • Kirja kannustaa yrityksiä innovoimaan ja hyödyntämään digitaalisuutta toiminnassaan
  • Kirja on ladattavissa verkosta maksutta

Digitaalinen kypsyystaso kuvaa, kuinka kokonaisvaltaisesti yritys hyödyntää nykyaikaisia sähköisia ratkaisuja toiminnassaan. Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijakonserni Sofokus julkaisi 5.5.2020 viitekehyksen, jolla yritykset voivat mitata ja kehittää omaa digitaalista kypsyyttään.

Digitalisoitumisen hyödyistä liiketoiminnassa on keskusteltu laajasti viime vuosina, mutta poikkeustilanne asettaa suomalaisille yrityksille paineita nopeaan toiminnan mukauttamiseen. Sähköisen asioinnin palvelut ja etätyökalut tarjoavat monenlaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Esimerkiksi verkkokaupan avaaminen on yksi vaihtoehto, mutta mitä se tarkoittaa yrityksen liiketoiminnalle pidemmällä aikavälillä?

– Teamsin, Zoomin ja vastaavien etätyökalujen käyttöönotto on nopeaa, mutta harvemmin niillä kilpailuetua rakennetaan. Valmistyökalujen käyttöönotto on monelle yritykselle digiloikan kriittinen ensiaskel, kertoo Sofokuksen perustaja ja mallin kehittäjä, Teemu Malinen.

Malli jaottelee yrityksen digitaalisen kypsyyden viiteen eri tasoon, joista kolme ensimmäistä sopivat nopeaan reagoimiseen ja kaksi viimeistä kilpailuedun rakentamiseen. Yksi mallin tavoitteista on kannustaa yrityksiä innovoimaan ja hyödyntämään digitaalisuutta toiminnassaan laajemmin.

Ydintoiminnan sähköistäminen sijoittaa yrityksen digitaalisen kypsyyden tasolle kolme, jota mallissa kutsutaan nimellä konkarit. Useimmat verkkokauppoja hyödyntävät  yritykset ovat tasolla kolme. Neljännellä tasolla ovat muuntautujat, jotka yhdistävät digitaalisia keinoja perinteiseen liiketoimintaan. Viides taso kuuluu suunnannäyttäjille, joita mahtuu Malisen mukaan markkinaan vain muutama kerrallaan.

– Kannustan yrityksiä rohkeasti innovoimaan toimintaansa mahdollisuuksien mukaan uudelleen. Muuttunut kuluttajakäyttäytyminen luo paikkoja digiloikan lisäksi jopa digiharppauksille, kuvailee Malinen tilannetta.

Kun yrityksen digitaalinen kypsyystaso on identifioitu, voi yritys rakentaa itselleen mieleisen polun kehittämiselle. Viittä eri digitaalista kypsyystasoa kuvaava malli soveltuu kaikille suomalaisille yrityksille. Digitaalisessa muodossa oleva opaskirjanen oman tason identifioimiseksi ja kehittämiseksi on ladattavissa ilmaiseksi Sofokuksen verkkosivuilta www.sofokus.com.

Sofokus on vuonna 2000 perustettu turkulainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntijakonserni. Yhtiö tarjoaa digitaalista liiketoiminta-, palvelu- ja teknologiamuotoilua sekä ohjelmistototeutuksia ja start-up rahoitusta. Sofokus kuuluu Euroopan nopeimmin kasvaviin yrityksiin (Inc.5000EU 2019).