Uusien auto- ja pyöräpysäköintipalvelujen kehittäminen käynnistyy Turussa

  • Turun keskustaan tuodaan uusia pysäköintipalveluja
  • Pysäköintiä halutaan helpottaa mm. auto- ja pyöräpysäköintiä helpottavilla palveluilla
  • Samalla teetetään selvitys pysäköintietuuksista kestävien ja yhteiskäyttöisten liikkumistapojen kannustimena

Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu kehittävät uusia auto- ja pyöräpysäköinnin palveluja yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Uusia palveluja kokeillaan ensisijaisesti keskustan alueella syksyllä 2020 ja vuonna 2021 osana Smart and Wise Turku -kärkihanketta.

Auton pysäköinti koetaan hankalaksi Turun keskustassa, selviää Smart and Wise Turku -hankkeessa tehdystä selvityksestä. Yli 1000 keskustassa asuvaa ja asioivaa henkilöä vastasi viime vuoden lopulla tehtyyn kyselyyn pysäköinnin nykytilanteesta.

Ongelmiksi koetaan mm. kadunvarsipaikkojen määrän väheneminen ydinkeskustan alueella sekä pysäköintilaitosten korkeampi hinta, heikompi löydettävyys ja pidempi etäisyys kadunvarsipaikkoihin verrattuna. Kyselyn vastaajista 74 % toivoisi sovellusta, joka auttaa parkkipaikan löytämisessä, 75 % on valmiita kävelemään 200–500 metriä kohteeseen ja 33 % voisi harkita oman p-paikkansa vuokraamista tilannetta helpottaakseen.

Turussa on nyt käynnistetty työ auto- ja pyöräpysäköinnin palvelujen kehittämiseksi. Uusia palveluja kehitetään osana Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta.

– Autopysäköinnin uusien palvelujen kehittäminen edellyttää tarkkaa tietoa olemassa olevista pysäköintipaikoista ja niiden käyttöasteesta sekä aktiivista yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena ei ole tehdä vain liuta kokeiluja, vaan vastata todellisiin kehittämistarpeisin ja samalla tehdä meitä kaikkia hyödyttäviä pysäköintipalveluja, kertoo projektipäällikkö Juha Pulmuranta Turun kaupungilta.

Hankkeessa teetetään myös selvitys pysäköintietuuksista kestävien ja yhteiskäyttöisten liikkumistapojen kannustimena.

– Pyöräpysäköinnin osalta tarkoituksena on tuoda ilmaisen pyöräpysäköinnin rinnalle turvallisia ja lukittavia säilytystiloja sekä perinteisten että sähköpyörien omistajille, toteaa Turun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Noora Salmela.

Muita mahdollisia pilotointikohteita ovat pyöräpysäköinnin reaaliaikaisen tiedon tuottaminen sekä pyöräpysäköinti tapahtumien yhteydessä. Palvelujen kehittämiseen etsitään mukaan kiinnostuneita toimijoita, kuten kiinteistön omistajia, palveluntarjoajia ja pyöräilyaktiiveja.

– Luotettavien säilytyspaikkojen ilmestyminen Turkuun on toivottavaa, sillä sähköautojen ohella erilaiset kevyet sähkökäyttöiset kulkuneuvot yleistyvät nyt vauhdilla, sanoo hankepäällikkö Stella Aaltonen Smart and Wise Turku -kärkihankkeesta.

Auto- ja pyöräpysäköinnin palveluja kehitetään Smart and Wise Turku -kärkihankkeeseen kuuluvassa Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa, joka toteuttaa 6Aika-kaupunkistrategiaa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Uudenmaanliiton kautta.