Useilta yrityksiltä ja Salon kaupungilta merkittävät lahjoitukset Turun yliopiston tekniikalle

  • Kone- ja materiaalitekniikkaan osoitettujen lahjoitusten arvo on yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa
  • Lahjoitus kattaa akkuteknologian ja sähköisen voimansiirron professuurit viideksi vuodeksi
  • Tähän mennessä yliopistolle on lahjoitettu jo kahdeksan professuuria tekniikan uusiin koulutuksiin

Lahjoitusprofessuurit on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, joissa yliopisto aloittaa tänä vuonna uudet diplomi-insinöörikoulutukset. Sandvik lahjoittaa toisen professuurin ja Salon kaupunki ja alueen yritykset, joihin kuuluu myös Valmet Automotive, lahjoittavat toisen.

Kaivos- ja metallialan teollisuuskonserni Sandvik lahjoittaa sähköisen voimansiirron professuurin konetekniikan alalle. Sandvik on sitoutunut noudattamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja tekemään toimenpiteitä kestävän kehityksen liiketoiminnan luomiseksi. Yhteistyöllä yliopistojen kanssa toimivia ratkaisuja voidaan löytää tehokkaammin, nopeammin ja parhaassa tapauksessa uutta liiketoimintaa ja markkinoita luoden.

Akkuteknologian professuurin materiaalitekniikan alalle rahoittavat yhdessä Salon kaupunki, Lounea, Osuuspankki, Someron säästöpankki, SSO, LähiTapiola Etelä, Tehtailija Juho Leinon Säätiö, Salon kauppakamari, Valmet Automotive, Kesko Oyj, Finnfoam, Salon messut, Fortum ja Juha Punta säätiö.

""
Lauri Inna toivoo akkuteknologian ympärille syntyvän varsinaissuomalaisen osaamisklusterin.

– Salon kaupungin tavoitteena on vahvistaa edelleen salolaisten yritysten innovaatioympäristöä ja luoda alueelle akkuteollisuuden osaamiskeskittymä. Tämä edellyttää muun muassa koulutus- ja tutkimusresursseja varmistamaan osaamisen ja työvoiman saatavuus tulevaisuudessa. Huippututkimuksen saaminen Varsinais-Suomeen ja Saloon on akkuteknologian yritysklusterin ja koko Suomen autoteollisuuden kehityksen takaamiseksi erittäin tärkeää, Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna toteaa.

– Alueen organisaatioiden tuki tekniikan koulutukselle ja tutkimukselle on merkittävä investointi talousalueen kehittämiseen ja kilpailukyvyn varmistamiseen, josta olemme erittäin kiitollisia, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola toteaa.

– Turun yliopiston tekniikkaan on rakentumassa vahva ja omaleimainen profiili, joka tuottaa osaamista tulevaisuuden tarpeisiin. Yliopisto on jo aiemmin rekrytoinut aurinkopaneeliteknologiaan erikoistuneen materiaalitekniikan professorin. Sähköisen voimansiirron professuuri ja akkuteknologian professuuri ovat tärkeä osa kone- ja materiaalitekniikan osaamisprofiiliamme. Olemme jo aiemmin päättäneet, että kestävä bioenergia on yksi materiaalitekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoistamme. Nämä kaikki ovat osaamisalueita, joita kestävä kehitys ja ihmiskunta kipeästi tarvitsevat, Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula kertoo.

""
Sandvik sekä Salon kaupunki yhdessä alueen 13 organisaation kanssa lahjoittavat kaksi tekniikan professuuria. Kuvassa Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna, Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, Valmet Automotiven EV Systems -liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Nurmi, Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula, Sandvik Suomen toimitusjohtaja Mats Eriksson, yliopiston rehtori Jukka Kola, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kehitysjohtaja Tero Holländer ja Kesko Oyj:n Olli Setänen. Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopisto

– Akkuteknologialla on Valmet Automotivelle strateginen rooli, sillä tavoitteemme on olla yksi autoteollisuuden johtavista akkuvalmistajista. Professuuri vahvistaa akkuteknologiaan liittyvää suomalaista suunnitteluosaamista. Tämä tukee valmistustoimintaamme, mutta erityisesti tavoitettamme kehittyä Suomessa myös autoakkujen järjestelmätoimittajaksi. Akkuteknologian professuuri on tärkeä askel rakennettaessa suomalaista akkuteknologiaan liittyvää yritys- ja osaamisklusteria, ja siksi professuurilla on sekä alueellista että kansallista merkitystä, toteaa Valmet Automotiven EV Systems -liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Nurmi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi heinäkuussa 2019 Turun yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut. Uusiin kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin otetaan tänä vuonna 100 opiskelijaa. Yliopisto kasvattaa myös jo käynnissä olevien biotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörikoulutusten sisäänottoa, jonka myötä vuonna 2020 tekniikan alan aloituspaikkoja on yhteensä 273. Tähän mennessä yliopistolle on lahjoitettu jo kahdeksan professuuria tekniikan uusiin koulutuksiin.