Tekoälyn hyödyntäminen ja kokeileminen kiinnostaa yrityksiä

Uutta teknologiaa pusketaan meille eri suunnista päivittäin. Sen sovelluksista ja käytöstä on tullut osa arkea niin ihmisten yksityiselämässä kuin työssäkin. Yritysmaailmassa uusien teknologioiden ymmärtämisestä ja hyödyntämisestä on tulossa pikavauhtia kilpailutekijä, jota ei voi sivuuttaa enää oikein millään toimialalla. Yksittäiselle yritykselle laajasta tarjonnasta on kuitenkin usein haastavaa löytää oman toiminnan kehittämiseen sopivin teknologia – varsinkin, jos omassa yrityksessä on täysi tohina päällä. Mistä löytää aikaa ja resursseja kehittää tietoturvaa, miten suhtautua tekoälyratkaisuihin ja mistä datasta voi omalle yritykselle olla hyötyä tulevia analytiikkaratkaisuja ajatellen? Nämä ovat haastavia kysymyksiä mille tahansa organisaatiolle.

”Teknologian rinnalla,
ja jopa tärkeämpänä,
korostuu yrityksen omien
prosessien kehittäminen”

Turun seudun yritys- ja innovaatiopalveluita koordinoivassa ja tuottavassa yhtiössämme mietitään jatkuvasti, miten voimme kehittää mahdollisimman tehokkaita hankkeisiin ja kehitysprojekteihin perustuvia palveluja. Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on ollut yksi kehittämisen kohteista, koska siihen panostetaan paljon globaalisti, EU:ssa ja myös kansallisesti. Tekoäly on erittäin laaja käsite, jossa teknologian rinnalla, ja jopa sitä paljon tärkeämpänä, korostuu yrityksen omien prosessien kehittäminen.

Tästä lähtökohdasta olemme yhdessä Åbo Akademin ja Turun yliopiston kanssa käynnistäneet viime syksynä yritysten asiantuntijoille suunnatun AI Business Academy -koulutuksen. Viime syksyn pilottikoulutuksen suoritti 18 osallistujaa 10 eri yrityksestä. Tänä keväänä käynnistyy toinen kierros, jota olemme kehittäneet syksyn kokemusten ja osallistujien palautteen pohjalta.

Viime syksyn ja kuluneen talven aikana toteutimme myös laajan, noin 500 alueen yritystä kattaneen, tekoälyn hyödyntämistä ja koulutusta koskevan haastattelututkimuksen yhdessä Turun Yrittäjien, Kaarinan Kehitys Oy:n ja Raision kaupungin kanssa. Haastattelut kohdistettiin pääosin vähintään 10 henkeä työllistäviin yrityksiin. Lähes puolet yrityksistä sijoittui 2–10 miljoonan euron liikevaihtoluokkaan.

”Erityisesti yrityksiä
kiinnostavat muiden
yritysten kokemukset”

Haastattelujen tulokset osoittavat, että alueemme yrityksillä on suuri kiinnostus aihetta kohtaan. Noin puolella vastanneista oli halukkuutta kehittää omaa toimintaansa uudella teknologialla. Yrityksistä 22 prosenttia ilmoitti kiinnostuksestaan osallistua kevään AI Business Academyyn ja lähes kolmannes, 29 prosenttia, halusi lisätietoa AIBA-koulutuksesta. Erityisesti yrityksiä kiinnostavat muiden yritysten kokemukset eli miten muut ovat hyödyntäneet uutta teknologiaa toiminnassaan. Yritysten ajatukset tekoälyn käyttökohteista vaihtelivat. Esiin nousivat esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, tuotannon tehostaminen sekä palveluiden ja suunnitteluprosessien parantaminen.

Kiinnostusta on myös omiin käytännön kokeiluihin, joilla saadaan selkeämmin esille, onko prosessimuutoksista ja teknologian kehittämisestä käytännön hyötyä. Kokeilut ja niitä varten tarvittavan datan kerääminen eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä ja ilman resursseja. Yritysten pitää saada enemmän asiantuntemusta, niiden pitää kartoittaa omat ideansa, saada omaa dataa talteen, kehittää pilotteja ja ymmärtää, miten piloteista siirrytään tuotantoon. Juuri tällaiseen tekoälyprojektiin AI Business Academy tarjoaa käytännönläheisen polun.

On valtavan hienoa, että alueellamme on tarjolla laaja skaala palveluita elinkeinoelämän ja muiden tekoälyn hyödyntämisestä kiinnostuneiden organisaatioiden käyttöön. Osaavien yritysten kirjo on alueellamme valtava resurssi. On myös hienoa, että yhteistyö eri osapuolten välillä on joustavaa ja fokus on vahvasti erilaisten uusien palvelujen kehittämisessä. Yrityksille yliopistojen ilmaiset palvelut tarjoavat arvokkaan tavan saada uutta osaamista ja samalla kehittää omaa liiketoimintaansa.

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomien Alio-palstalla 2.3.2020. Michael Lindholm on Turku Science Park Oy:n TechTurku -asiakkuuspäällikkö.