Joka toinen Turun seudun yritys kiinnostunut tekoälyn mahdollisuuksista

  • Noin puolet Turun seudun yrityksistä on kiinnostunut tekoälyyn liittyvän osaamisensa vahvistamisesta
  • Yrityksissä on halukkuutta myös kokeiluihin, joissa tekoälyn avulla kehitetään yrityksen toimintaa ja kilpailukykyä
  • Kevään 2020 AI Business Academy vastaa yritysten toiveisiin, ilmoittautumisaika on meneillään

Turku Science Park Oy:n, Turun yrittäjien, Kaarinan Kehitys Oy:n ja Raision kaupungin yhteisessä selvityksessä kartoitettiin viime syksynä ja tämän vuoden tammikuussa pääosin vähintään 10 henkeä työllistävien yritysten kiinnostusta tekoälyn hyödyntämiseen. Yhteensä 364 yrityksen haastattelututkimus kertoo, että uusien teknologioiden hyödyntämisen tärkeys on tunnistettu yrityksissä hyvin. Yritykset ovat erittäin kiinnostuneita Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turku Science Park Oy:n syksyllä käynnistämästä ja alkavana keväänä jatkuvasta AI Business Academy -koulutuksesta.

""
TechTurku Week 2020 käynnistyi tekoälyn mahdollisuuksia ja koulutusta yrityksille esitelleellä infotilaisuudella.

Kyselyyn osallistuneista yrityksistä 22 prosenttia vastasi olevansa kiinnostunut tai halukas osallistumaan AI Business Academyn kevään 2020 koulutukseen. Lisätietoa AIBA-koulutuksesta halusi 29 prosenttia, joten yli puolet suhtautui koulutusmahdollisuuteen positiivisesti.

– Vastaanotto yrityksissä oli kokonaisuutena erittäin hyvä. Moni piti kurssia ajankohtaisena ja hyödyllisenä, vaikka kaikki eivät suoraan tarvetta oman yrityksensä kohdalla tunnistaneetkaan, sanoo Turku Science Park Oy:n TechTurku -tiimin asiakkuuspäällikkö Michael Lindholm.

Tulokset ovat samansuuntaisia jo vuosi sitten toteutetun kyselyn kanssa. Syksyn AIBA-pilottia ennen tehty selvitys osoitti, että vaikka tekoälyosaamista on vain pienessä osassa yritysorganisaatioita, oli yli puolet kuitenkin kiinnostunut saamaan lisätietoa aiheesta.

Haastatteluiden perusteella tekoälyn hyödyntämiskohteita löytyi runsaasti. Myynnin ja myynnistä kertyvän datan tai muun jo olemassa olevan datan käsitteleminen nousi useimmiten vastaajien mieleen.

– Käyttökohteita ja -ideoita löytyy yrityksistä laajasti. Mainintoja saivat myös esimerkiksi tuotannon tehostaminen, markkinointitoimenpiteet, palveluiden kehittäminen ja erilaiset suunnittelutoimenpiteet.

Kyselyn ohella selvityksellä markkinoitiin tänä keväänä toisen kerran toteutettavaa AIBA-kurssia. Michael Lindholmin mukaan tavoitteena on auttaa yrityksiä AI-pilottihankkeiden käynnistämisessä. Kustakin yrityksestä voi osallistua enintään kaksi henkilöä, ja osa kurssista suoritetaan osallistujan omassa työyhteisössä.

– AIBA-kurssin tavoitteena on antaa perustiedot tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. Samalla kurssi tukee yrityksiä omien pilottien käynnistämisessä. Käytännönläheisyys ja yritysten omat tarpeet pidetään mielessä koko kurssin ajan, Michael Lindholm korostaa.

AI Business Academy -haastattelut toteuttivat Turku Science Park Oy ja Kaupallistajat. Projektin kustannuksista vastasivat EAKR-rahoitteinen Varsinais-Suomen Tekoälyverkostot -hanke, Turku Science Park Oy, Turun yrittäjät ry ja Kaarinan Kehitys Oy.