Turkulaista teknologiaosaamista Terrafamen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

  • South-West Supply Oy toimittaa uutta lämmönsiirrinteknologiaa Terrafamelle
  • Tavoitteena on ottaa talteen hukkaenergiaa ja hyödyntää sitä mm. kaukolämmön tuotannossa
  • Turkulaisyhtiön menetelmän avulla CO2-päästöt pienevät arviolta 11 900 tonnia vuodessa

Lämmönsiirtoratkaisuja toteuttava turkulainen South-West Supply toimittaa yhdessä ADVEN Oy:n kanssa Terrafamelle uudenlaista lämmönsiirrinteknologiaa, joka tulee merkittävästi pienentämään fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuutta Terrafamen lämmöntuotannossa.

South-West Supplyn pääomistajat: Arto Kettunen (vas.), Simo Jokela, Hannu Riikonen ja Juha Mäntynen.

Käyttöön otettavilla teknologioilla arvioidaan saatavan otettua hukkaenergiaa talteen arviolta 72 000 MWh, joka vastaa noin 2 500 omakotitalon energiankulutusta vuodessa. Talteenotettavan energian lopullinen määrä riippuu tehtaan tuotannosta: mitä suuremmalla kapasiteetilla tehdas tuottaa, sitä enemmän syntyy talteenotettavaa hukkaenergiaa. Hukkaenergian uudelleen käytössä hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta 11 900 tonnia vuodessa, joka vastaa noin 4 000 henkilöauton CO2-päästöjä (95 g/km, 30 000 km/v).

Uusi teknologia vetylaitosten savukaasujen lämmöntalteenotossa

Vetylaitoksissa syntyvä savukaasun hukkaenergia otetaan jatkossa talteen South-West Supplyn toimittamalla lämpöputkiteknologialla. Teknologia otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Samaa teknologiaa on hyödynnetty aiemmin voimalaitoksissa, mutta vetylaitoksissa sen käyttö on uutta.

– Uusi teknologia mahdollistaa lämmöntalteenoton kustannustehokkaasti paikoissa, joissa perinteiset putki- ja levylämmönsiirtimet eivät kestä tai ne likaantuvat herkästi, South-West Supplyn toimitusjohtaja Juha Mäntynen sanoo.

Lämpöputkilämmönsiirrin soveltuu parhaiten kuumien kaasujen lämmöntalteenottoon. Hukkalämpö voidaan hyödyntää välittömästi mm. kaukolämmön tuotannossa, ilman lämmityksessä tai höyryntuotannossa, niin kuin Terrafamen vetylaitoksissa tullaan hyödyntämään.

Turkulainen, vuonna 2015 perustettu South-West Supply Oy Ltd. on lämmönsiirtoratkaisujen asiantuntijayritys. Se tarjoaa innovatiivisia tapoja hyödyntää teollisuuden energiavirtoja. Yrityksen taustalla on vuosikymmenien kokemus lämmönsiirrosta, prosessilaitosten suunnittelusta ja teollisuuden valmistustekniikoista.