Rekrytointitarve Turun telakalla jatkuu korkeana myös lähivuosina

  • Osaajapulaa on mm. LVI- ja sähkötekniikassa, hitsauksessa ja projektinjohdossa
  • Tulevaisuudessa painottuu etenkin korkeasti koulutetun henkilöstön tarve
  • Turun yliopiston laajenevasta diplomi-insinöörikoulutuksesta odotetaan helpotusta osaajapulaan

Osana Turun yliopiston Brahea-keskuksen telakan aluetaloudellisia vaikutuksia selvittänyttä tutkimusta toimittajaverkostolta tiedusteltiin erikokoisten yritysten osaamistarpeita. Vastanneista 57 yrityksestä kaksi kolmasosaa on tunnistanut telakan toimituksiin liittyviä osaamistarpeita, jotka liittyvät useimmiten LVI- ja sähkötekniikkaan, hitsausosaamiseen sekä projektinjohtotaitoihin.

Työvoimapulaa kartoittaneeseen kysymykseen vastanneista 52 yrityksestä kolme neljäosaa kertoi, että yritykset tarvitsevat lisää erikoisosaajia. Eniten pulaa vastausten perusteella on levyseppähitsaajista, LVI- ja sähkösuunnittelijoista, projektipäälliköistä ja työnjohtajista.

– Ennusteiden mukaan Meyer Turun suora henkilöstömäärän kasvu jatkuu vielä lähivuosina, mutta tasaantuu sitten. Telakan ikärakenteen takia vuosittainen rekrytointien määrä pysyy ennusteiden mukaan kuitenkin korkealla tasolla. Tulevaisuudessa painottuu erityisesti tarve korkeasti koulutetulle henkilökunnalle. Projektityöskentelyyn liittyvää kuormituksen vaihtelua tasapainotetaan verkostoyritysten avulla, ja niissä henkilöstömäärä tulee todennäköisesti myös kasvamaan, Brahea-keskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen summaa.

Meriteollisuuden erikoisosaajien tarpeeseen tulee vastaamaan syksyllä 2020 Turun yliopistossa alkava kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutus. Turun telakan oma laivanrakennusoppilaitos mahdollistaa myös nopean väylän alalle erikoistumiseen tarjoamalla rekry-, lisä-, täydennys- ja muuntokoulutusta sekä yksittäisiä kursseja.

Tietoa tutkimuksesta

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy tilasivat syksyllä 2019 Turun yliopiston Brahea-keskukselta tutkimuksen, jossa kartoitettiin Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudellisista vaikutuksia. Tutkimuksessa on myös vertailua edellisen, vuonna 2017 toteutetun katsauksen tuloksiin.

Tutkimus laadittiin ensisijaisesti tilinpäätös- ja muuta tilastoaineistoa hyödyntämällä, mutta tietoja kerättiin myös telakan toimittajayrityksille suunnatulla kyselyillä. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin vuodelta 2018, mutta osassa tarkasteltuja vaikutuksia on käytetty myös vuoden 2019 tietoja.