Föristä testialusta autonomisen vesiliikenteen tutkimushankkeelle

  • Nykyiseen Föriin asennetaan sensoreita, joilla kerättyä dataa voidaan hyödyntää mahdollisen autonomisen lautan toteuttamiseen
  • Tutkimushankkeessa yrityksistä ja korkeakouluista muodostuva konsortio suunnittelee ja toteuttaa käytännön tutkimustyön
  • Testialusta auttaa ymmärtämään älyförin realistisuutta ja siihen liittyviä ongelmia

Turussa Älyföri-niminen tutkimushanke kerää vuosina 2020-2022 dataa autonomisen jokilautan investoinnin perustaksi. Projektin tarkoituksena on luoda Turkuun osaamista, jonka pohjalta kaupungin olisi mahdollista hankkia autonominen jokilautta Aurajoen alajuoksulle viimeistään 2020-luvulla. Projektin toteutusvaihe käynnistyy helmikuussa 2020.

Älyföri – hankkeen aikana ei toteuteta itse lauttaa, vaan kerätään dataa nykyiseen Förin asennettavilla sensoreilla. Föriä käytetään siis tekoälyn oppimisjärjestelmän testialustana. Kerättyä dataa käytetään nopeuttamaan varsinaisen autonomisen lautan kehitystyötä, jos sellainen päädytään Turkuun myöhemmin rakentamaan.

Vesiliikenteen autonomisointi ei kuitenkaan ole viime vuosina edennyt odotettuun tahtiin.

– Täysautonominen lautta olisi hyödyllinen ja mielenkiintoinen tapa ratkaista Aurajoen alajuoksun ongelmia, mutta sellaisia ei ole vielä olemassa, sanoo Smart and Wise Turku -kärkihankkeen johtaja Tapio Järvenpää.

– Kaupungilla on oltava täysi varmuus siitä, että ratkaisu soveltuu juuri Turun olosuhteisiin. Siksi panostamme tässä vaiheessa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Varsinaisia investointipäätöksiä voidaan tehdä vasta, kun tietoa on tarpeeksi, Järvenpää toteaa.

Aurajoen alajuoksun tiivistyvä kaupunkirakenne luo tarpeen yhdistää joen molemmat rannat. Nykyisen Förin kaltainen miehitetty jokilautta toimisi myös alajuoksulla, mutta kustannus- ja palvelutasosyistä on järkevämpää pohtia täysautonomista lauttaa eli Älyföriä.

Sensorit tuottavat reaaliaikaista dataa

Projektissa muodostetaan yrityksistä ja korkeakouluista muodostuva konsortio, joka suunnittelee ja toteuttaa käytännön tutkimustyön. Förille ja sen ympäristöön joen molemmille rannoille sijoitettujen sensorien avulla luodaan reaaliaikaista tilannekuvaa joen tilasta ja liikenteestä. Tilannekuvaa voidaan käyttää navigointialgoritmien opettamiseen ja sensoriteknologian testaamiseen. Kaikki kerätty data on avointa, ja sitä kerätään kahden vuoden ajan.

– Turun kaupungin vaatimukset ovat äärimmäisen kovat. Jotta lautasta olisi todellista hyötyä, sen on lähtökohtaisesti toimittava vuorokauden ja vuoden ympäri, kaikissa sää- ja liikenneolosuhteissa, myös paksussa jäässä. Kustannussyistä tämän täytyisi tapahtua täysin ilman ihmiskosketusta, mutta matkustajien ja muun jokiliikenteen turvallisuus on silti pystyttävä takaamaan kaikissa tilanteissa, toteaa projektipäällikkö Jakke Mäkelä.

– Testialustan avulla saamme realistisemman kuvan siitä, kuinka kaukana tästä vielä ollaan. Projektissa kerätty data voi osaltaan auttaa myös ratkaisemaan löytyneitä ongelmia, Mäkelä kertoo.

Älyföri-tutkimushanke on osa Turun kaupungin Smart and Wise Turku -kärkihanketta.