Englanninkielinen Jobs in Finland -työpaikkasivusto tukee osaajien houkuttelua Suomeen

  • Ulkomaalaisille osaajille suunnatut avoimet työpaikat löytyvät 21.1.2020 alkaen yhteiseltä Jobs in Finland -sivustolta
  • Kyseessä on ensimmäinen sivusto, jolla esitellään kootusti Suomessa avoimena olevia työpaikkoja, joihin ei tarvita suomen tai ruotsin kieltä 
  • Sivusto on myös konkreettinen työkalu tukemaan suomalaisia yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa 

Jobs in Finland -sivusto on alueellisten elinkeino- ja yrityspalvelutoimijoiden sekä Business Finlandin kanssa yhdessä tuotettu palvelu yrityksille ja työnhakijoille. Sivustolla työnhakija voi suodattaa avoimet työpaikat maantieteellisesti ja toimialan tai tehtäväalueen mukaan. Turun seudulla palvelun tarjoavat Turku Science Park Oy sekä Varsinais-Suomen TE-toimisto.

– Osaajista käydään maailmanlaajuista kilpailua. Jobs in Finland -sivuston avulla tuemme suomalaisia työnantajia saamaan kansainvälistä näkyvyyttä työpaikoille, joihin ei osaajia Suomesta ole saatavilla. Samalla myös Suomesta kiinnostuneiden ja Suomessa asuvien kansainvälisten osaajien on helpompi löytää heille avoimia työpaikkoja, kommentoi maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työ-ja elinkeinoministeriöstä.

Jobs in Finland -sivuston sisältö tulee myöhemmin osaksi kansallista työn ja tekijöiden kohtauspaikkaa Työmarkkinatoria, kunhan sen kansainvälinen versio on valmis.

Turun seudun avoimet työpaikat laajasti esillä

Yhtenä maantieteellisenä alueena Jobs in Finland -sivustolla on Turku ja Lounais-Suomi. Turun seudun ulkomaisille osaajille suunnattuja työpaikkoja on ollut esillä alueen markkinointisivustolla (careerinsouthwestfinland.fi) keväästä 2019 lähtien. Jatkossa tämä ja uusi Jobs in Finland -sivusto synkronoidaan keskenään.

– Jobs in Finland ja Career in Southwest Finland -sivustot tarjoavat Turun seudun yrityksille uudet kanavat löytää korkeasti koulutettuja osaajia myös ulkomailta. Sivustoja hyödynnetään markkinoitaessa työpaikkoja esimerkiksi kansainvälisillä rekrytointimessuilla, sanoo Pipa Turvanen, Turku Science Park Oy:n asiakkuuspäällikkö.

Turun seudulla Turku Science Park Oy:n ja TE-toimiston henkilöt sopivat yritysten kanssa sivustolla julkaistavista työpaikoista. Sivustolla julkaistavan työpaikan tulee sijaita Suomessa ja sen työkielenä on englanti. Työpaikasta kiinnostunut hakija ottaa suoraan yhteyttä rekrytoivaan yritykseen tai ilmoituksessa olevan linkin takana olevaan muuhun tahoon.

Vuonna 2019 Career in Southwest Finland -sivustolla oli esillä työpaikkoja lähes 60:stä eri Turun seudun yrityksestä. Tänä vuonna uskomme volyymin kasvavan eksponentiaalisesti palvelun tullessa yrityksille tutummaksi, kertoo Turvanen.

Job in Finland -sivusto: www.jobs.workinfinland.fi
Career in Southwest Finland -sivusto: www.careerinsouthwestfinland.fi
Kansainvälisten osaajien houkuttelun ja rekrytoinnin yrityspalvelut Turun seudulla löydät kootusti täältä: www.turkubusinessregion.com/talentboost