Fortum ostaa Crisolteqin

  • Crisolteq on kehittänyt hydrometallurgisen kierrätysprosessin akkujen ympäristörasituksen vähentämiseen
  • Yhtiöllä on tutkimus- ja kehitystoimintaa Raision Smart Chemistry Parkissa
  • Yrityksen päätoimipaikka on Harjavallassa

Fortum ostaa arvokkaiden akkumetallien kierrätykseen erikoistuneen suomalaisen kasvuyrityksen, Crisolteqin kaikki osakkeet. Investointi vahvistaa Fortumin asemaa korkean jalostuspotentiaalin kierrätyksessä Euroopassa. Arvokkaiden akkumetallien kierrätys tukee myös Fortumin muuta akkuliiketoimintaa.

Crisolteqilla on Harjavallassa teollisen mittakaavan hydrometallurginen kierrätyslaitos. Lisäksi Crisolteqilla on tuotantolaitos Torniossa sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa Raisiossa. Raision tutkimus- ja kehitystoiminnot sijaitsevat Turku Science Park Oy:n isännöimässä Smart Chemistry Parkissa Raisio Oyj:n tehdasalueella. Smart Chemistry Park on cleantech- ja kiertotalousyritysten startup- ja kasvuyritysten yhteistyöverkosto.

Crisolteq on kehittänyt ainutlaatuisen hydrometallurgisen kierrätysprosessin, jonka avulla saavutetaan yli 80 prosentin kierrätysaste litium-ion akuille verrattuna nykyiseen noin 50 prosentin kierrätysasteeseen. Hydrometallurgisessa prosessissa koboltti, mangaani ja nikkeli otetaan talteen akusta. Arvokkaat metallit toimitetaan akkuvalmistajille hyödynnettäväksi uusien akkujen tuotannossa.

Säiliö ja putkia teollisuushallissa.
Crisolteqin teollisen mittakaavan hydrometallurginen kierrätyslaitos sijaitsee Harjavallassa.

– Yhteiskunnan sähköistyminen lisää tulevaisuudessa merkittävästi tarvetta akuille. Luotamme vahvasti Crisolteqin kehittämään hydrometallurgiseen prosessiin. Teknologia on tärkeä osa kiertotalousliiketoimintaamme ja uskomme sen tulevaisuuteen. Palautamme akussa olevat arvokkaat metallit kiertoon, mikä pienentää sähköauton akkujen ympäristörasitusta vähentämällä metallien louhinnan tarvetta, kertoo Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

Crisolteq työllistää 23 henkilöä ja sen edellisen tilikauden liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkisteta.