VTT perustaa Turkuun autonomisten järjestelmien kehitysyhtiön

  • VTT vahvistaa autonomisten järjestelmien kehitystä perustamalla niihin keskittyvän tytäryhtiön
  • VTT SenseWay Oy työllistää alkuvaiheessa 15 alaan erikoistunutta asiantuntijaa
  • Yhtiö tukee Turun seudun asemaa alan vahvana tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskittymänä

Suomi on edelläkävijä autonomisissa ja etäohjatuissa ratkaisuissa, jotka uudistavat teollisuutta, logistiikkaa ja ihmisten liikkumista. Autonomisten järjestelmien hyödyntäminen yhteiskunnan eri alueilla edellyttää vahvaa panostusta osaamiseen, innovaatioihin ja teknologiaan. VTT vahvistaa autonomisten järjestelmien kehitystä perustamalla niihin keskittyvän tytäryhtiön, VTT SenseWay Oy:n.

Uusi yhtiö tähtää kansainvälisille markkinoille Turusta, jossa on jo maailman johtavaa osaamista autonomisen meriliikenteen järjestelmissä. Autonomiset järjestelmät ovat tulossa vahvasti myös muulle liikenne- ja logistiikkasektorille sekä liikkuviin työkoneisiin, ja tähän kasvavaan tarpeeseen VTT tarjoaa ratkaisuja. Alan ratkaisuliiketoiminnan markkina on kasvava, ja VTT arvioi sen globaalin markkinan arvon ylittävän 70 miljardia euroa vuonna 2023.

– Autonomisille järjestelmille on kysyntää tulevaisuudessa, kun etsimme ratkaisuja ja innovaatioita globaaleihin haasteisiin, kuten resurssien riittävyyteen ja teollisuuden uudistamiseen. Haluamme varmistaa, että huippututkimuksen tulokset pääsevät aiempaa nopeammin markkinoille ja osaksi yritysmaailmaa ja ihmisten arkea. Samalla autamme suomalaista teollisuutta ja yhteiskuntaa ottamaan käyttöön uuden teknologian mahdollistamat muutokset toimintatapoihin ja liiketoimintaan, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara sanoo.

Innovaatiot entistä nopeammin markkinoille

VTT SenseWay Oy:n toimitusjohtajana aloittaa 1.12.2019 Jere Laaksonen. Laaksonen siirtyy vetämään VTT SenseWaytä Kongsberg Maritimelta, jossa hän toimi autonomisen merenkulun Turun yksikön johtajana.

VTT on tehnyt jo pitkään autonomisiin järjestelmiin liittyvää tutkimusta kansainvälisellä tasolla. Uusi yhtiö hyödyntää VTT:n laajaa teknologista ja tieteellistä osaamista tehokkaasti ja monialaisesti ja integroi innovaatioita ja uutta teknologiaa käyttöön. Se tarjoaa myös uuden kanavan VTT:n immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen.

– Tutkimuksen tulee kulkea kehityksen kärjessä ja tuoda uusia innovaatioita sovellettavaksi yrityksille. Autonomisissa järjestelmissä kehitysvauhti on kova ja jatkuva kehittäminen olennaista, Antti Vasara kuvaa.

Autonomisten järjestelmien käyttö etenee monella sovellusalueella. Eriasteista autonomiaa sisältävän järjestelmän aikaansaaminen edellyttää laaja-alaisia teknologioita ja monipuolista osaamista. VTT:n autonomisten järjestelmien tytäryhtiön VTT SenseWay Oy:n palvelutuotannosta vastaa alkuvaiheessa 15 alaan erikoistunutta asiantuntijaa.

Tärkeä täydennys Turun seudun osaamiskeskittymälle

Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen on tyytyväinen VTT:n päätökseen ja toivottaa uuden yhtiön tervetulleeksi Turkuun. Hän pitää päätöstä tärkeänä koko TechTurku-kärkialan kasvun ja kilpailukyvyn kannalta.

– VTT SenseWay Oy vahvistaa osaltaan Turun seudun useiden yritysten sekä korkeakoulujen huippuosaamista autonomisissa ja etäohjatuissa ratkaisuissa. Ekosysteemin muodostuminen toimii globaalisti ja mullistaa monia toimialoja. VTT:n lisääntyvä läsnäolo Turun seudulla vahvistaa entisestään alueen vahvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toimivaa Triple helix -mallia, eli korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin tiivistä yhteistyötä, Niko Kyynäräinen muistuttaa.