Turun seudulla 700 kiertotalouden toimijaa

  • Turun yliopiston selvityksessä tunnistettiin 270 kiertotalouteen kytkeytyvää yritystoimijaa
  • Turun seudun kärkialoilla on hyvät edellytykset edistää kiertotaloutta
  • Turku on osa uutta vihreiden kiertotalouskaupunkien koalitiota (Green Circular Cities Coalition, GCCC)

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus tutki kiertotalouden tilannetta Turun seudulla. Seudulla on noin 700 eri kiertotalouteen liittyvää toimijaa. Näistä 270 on yrityksiä, jotka toteuttavat kiertotaloutta näkyvästi tai ovat julkisen toimijan yhteistyökumppaneita. Toiseksi eniten, noin 150 kpl, kiertotaloustoimijoita on tutkimuksessa ja koulutuksessa. Muita toimijoita ovat mm. kiertotalouden hankkeet, verkostot sekä julkishallinnon toimielimet, luottamusmiehet ja työntekijät. Kiertotalouden toteutettavuustutkimus tehtiin Turun kaupungin tilauksesta.

Kiertotaloudessa kuluttaminen perustuu omistamisen sijaan palvelujen käyttämiseen, jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja pitää materiaalit ja niiden arvo kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous vahvistaa alueen omia arvoketjuja ja paikallisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Turun seudun kaikilla kärkialoilla on potentiaalia edistää kiertotaloutta merkittävästi. Nämä alat ovat CleanTurku, HealthTurku, MaritimeTurku, TechTurku ja ExperienceTurku. Tärkeitä alueelle ovat lisäksi rakentamisen ja logistiikan toimialat.

Nainen työskentelee laboratoriossa.
Laboratoriotyöskentelyä kiertotalouteen kytkeytyvää yritystoimintaa edistävässä Smart Chemistry Parkissa Raisiossa.

Kokonaisuudessaan Turun seudulla on huomattava määrä kiertotaloutta edistävää toimintaa. Turun kaupunki strategisine yhteisöineen, Varsinais-Suomen liitto ja Valonia sekä alueen korkeakoulut edistävät aktiivisesti kiertotaloutta. Turku Science Park Oy toimii Clean-tiiminsä kautta vahvasti paikallisessa yrityskentässä ja edistää kiertotalouden teollisia symbiooseja. Turun Yliopisto ja Åbo Akademi vahvistavat tiedollista pohjaa ja Turun ammattikorkeakoululla on vahva ote kiertotalouden liiketoimintaratkaisuihin ja yritysyhteistyöhön. Seudun suuryritykset etsivät aktiivisesti ratkaisuja kiertotalouteen, ja pienet yritykset liittyvät mukaan kiertoihin esimerkiksi alihankintojen kautta.

– Tutkimus avasi näkymän laajaan ja monipuoliseen kiertotaloustoimijoiden ekosysteemiin Turun seudulla. Oli avartavaa huomata, miten monissa erilaisissa konteksteissa resurssien kulutusta ja hävikin sekä jätteen määrää voidaan vähentää kiertotalouden periaatteiden mukaisilla ratkaisuilla, kertoo Tutkija Essi Siivonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta

Vaikka toimijoita on monipuolisesti, jokaisella tutkitulla temaattisella sektorilla on kehitysmahdollisuuksien lisäksi omat haasteensa kiertotalouden kehittämisessä. Tärkeää onkin tunnistaa Turun seudun kärkiosaamisalueiden lisäksi katvealueita, joihin on panostettava seuraavina vuosina voimakkaasti, jotta resurssiviisauden tavoitteet saavutetaan ja kiertotalous vahvistuu.

Resurssiviisauteen kansainvälisellä yhteistyöllä

Resurssiviisas kaupunki on jätteetön, päästötön ja käyttää luonnonvaroja kestävästi. Kiertotaloutta edistävät myös Turun kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2029 sekä jätteetön kestävän kulutuksen kaupunki vuonna 2040.

Turku ja alueen kiertotalouden kehittäjäorganisaatiot valmistelevat uutta resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekarttaa yhteistyössä Sitran ja kansainvälisen ICLEI Local Governments for Sustainability -järjestön kanssa. ICLEI on yli 1500 kaupungin globaali järjestö, joka kehittää kuntien ja alueiden kestävän kehityksen työtä.

– Tutkimus antoi erinomaisen pohjan valmistella yhteistyössä resurssiviisauden tiekarttaa ja uusia kiertotalousratkaisuja. Turun seudulla on myös jo käytössä monia hienoja kiertotalouden esimerkkejä, kuten jäteveden käsittely. Kakolan puhdistamo paitsi parantaa merkittävästi Saaristomeren tilaa, myös tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin kuluttaa. Jäteveden lämpö käytetään kaukolämmöksi ja -kylmäksi ja puhdistuslietteestä valmistetaan biokaasua Gasumin laitoksessa, sanoo kehittämispäällikkö Risto Veivo Turun kaupungilta.

ICLEI panostaa kaupunkien kiertotalouden kehittämiseen maailmanlaajuisesti uuden avainalueen puitteissa (Circular Development Pathway), ja sen kehittämiseen kutsuttiin mukaan 12 kiertotalouden ratkaisuissa edistynyttä kaupunkia. Yksi mukaan kutsutuista on Turku. Yhdessä kaupungit muodostivat vihreiden kiertotalouskaupunkien koalition (Green Circular Cities Coalition, GCCC), jonka toiminta käynnistettiin Kiinan Shenzhenissä elokuun lopussa.