Luova-ajattelu vahvistaa meriteollisuuden kilpailukykyä

  • Luovuus ja innovatiivisuus ovat meriteollisuudelle yhä tärkeämpi kilpailukykytekijä
  • Uudella innovaatiotyökalulla yritykset voivat kehittää innovaatio-osaamistaan
  • Työkalulla halutaan tukea etenkin pk-yritysten innovaatio-osaamisen kehittämistä

Turun seudulla on vahvistettu meriteollisuuden ja luovien alojen yhteistyömahdollisuuksia Novia ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteishankkeessa. Lisäksi strategisena kumppanina on ollut mukana Meyer Turku. Yhteistyöhanke on tutkinut ja sparrannut innovaatiotyötä ja yhteiskehittämistä erityisesti laivanrakentamisen verkostossa Turussa sekä luksusjahtien rakentamisen verkostossa Pietarsaaressa. Yhteistyön päätteeksi julkaistiin myös uusi innovaatiotyökalu, jolla yritykset voivat kehittää innovaatio-osaamistaan.

– IRM-Tool -hankkeessa kehitetyn innovaatiotyökalun myötä innovaatio-osaamisen kehittäminen on saavutettavaa kaikille, myös pienille yrityksille, joilla ei välttämättä ole suuria ajallisia tai rahallisia resursseja eikä esimerkiksi omaa T&K-osastoa. Ideana kuitenkin on, että työkalu toimii myös apuna alojen välillä avaten keskustelua kehittämistarpeista ja niihin löytyvistä luovista kehittämisen ratkaisuista. Näin luova osaaja pystyy tarjoamaan osaamistaan oikeisiin kehittämistarpeisiin tai soveltaa osaamistaan innovaatiokonsulttina. Erityisesti visuaaliset sisällöt työkalussa ovat saaneet kiitosta luovan alan osaajilta, IRM-Tool hankkeen projektipäällikkö Rita Rauvola uskoo.

Innovaatiotyökalua on testattu sekä luovien osaajien että meriteollisuuden kanssa. Kesän ja syksyn aikana kehitettiin kolme erilaista työpajakonseptia, joissa hyödynnettiin innovaatiotyökalun sisältöjä innovaatiokulttuurin kehittämiseen yhteistyössä WISTAn (Women’s International Shipping and Trading Association) kanssa, myynti-innovaation löytymiseen Auramarinen kanssa sekä standardoinnin kehittämiseen Baltic Yachtsin kanssa. Yrityksiltä on tullut erittäin hyvää palautetta erityisesti luovista menetelmistä.

Työkalu on julkaistu osoitteessa www.innovationtool.fi . Se sisältää innovaatioteoriaa, luovia menetelmiä, caseja, havainnollistavaa infografiikkaa sekä oivalluttavia lyhytelokuvia ja animaatioita. Teoriapaketin on kirjoittanut professori Alf Rehn, joka työskenteli projektissa ennen kuin hän otti vastaan työt Tanskassa.

IRM-Tool hanke jatkuu näillä näkymin vielä vuoden 2019 loppuun asti. Innovaatiotyökalusta ja hankkeen toteutuksesta lisää tietoa hankkeen nettisivuilta www.aboamare.fu/IRM-Tool.

Innovation Tool esiteltiin Luovuus ja innovaatiot meriteollisuudessa -seminaarissa syyskuun lopulla. IRM-Tool -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittama.

KUVA: Johanna Naukkarinen