Kohti hiilineutraaleja yritysalueita

  • Suurimpien kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi myös yritysalueet pyrkivät vähähiilisyyteen
  • Turussa resurssiviisaus on yksi Blue Industry Parkin lähtöajatuksista
  • Vähähiilisyyteen pyritään hyödyntämällä uutta teknologiaa

Yritykset voivat vähentää nopeasti ilmastovaikutuksiaan konkreettisilla energiatehokkuutta ja kiertotaloutta edistävillä toimenpiteillään. Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku tekevät yhteistyötä hiilineutraalien ja resurssiviisaiden yritysalueiden kehittämisessä. Myös VTT on mukana osatoteuttajana. Kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi viimeistään 2029-2035. Turun kaupungin tavoitevuosi on niistä lähin, 2029.

– Yhteistyöllä voimme vähentää merkittävästi yritysalueiden ja työmaiden päästöjä ja edistää kiertotaloutta etenkin muovien osalta. Kokemusperäistä tietoa hyödyntävän kaupunkiverkoston avulla hiilineutraalisuudessa päästään sanoista tekoihin, kertoo VTT:n tutkija Satu Pasanen.

Yhteistyötä toteutetaan HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa, jossa laaditaan oppaat hiilineutraalia toimintaa kehittäville yritysalueille ja infratyömaille ja luodaan hiilineutraalille satamatoiminnalle tiekartta. Työmaiden ja yritysten hankinnoille laaditaan vähähiiliset hankintakriteeristöt.

Helsingissä on tavoitteena vähentää työmaiden ja satamatoiminnan päästöjä. Espoossa testataan työmailla päästöjä vähentäviä toimintatapoja ja tehostetaan materiaalien kierrättämistä. Vantaalla kehitetään toimintatapoja, joissa kaupallisen alueen yhteistyöllä yritykset sitoutuvat toteuttamaan jätteettömiä ratkaisuja.

Turussa Blue Industry Parkista luodaan resurssiviisasta meri- ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymää. Tulossa on myös kolme yrityksille suunnattua, Turun yliopiston tulevaisuusalusta Bastun järjestämää ratkaisufoorumia.

– Niissä teemaa tarkastellaan laajasti liikenteen ja logistiikan, 5G:n avaamien mahdollisuuksien ja vihreän yritysrahoituksen näkökulmista. Toivomme mukaan sekä ratkaisuja etsiviä että tarjoavia yrityksiä. Puheenvuorojen ohella tilaisuuksissa konseptoidaan ratkaisuja, kertoo Essi Silvonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

VTT kehittää ja testaa yritysten kanssa hankkeessa luotuja hiilineutraalia toimintaa edistäviä toimintamalleja analysoimalla pakkaus- ja logistiikkajätevirtoja ja jätemuovin kierrätystä sekä arvioimalla yritysalueiden päästöjä.

– Tuotamme VTT:llä tietoa uusista vähähiilisyyttä edistävistä teknologioista. Yhteistyö suurten kaupunkien ja yritysalueiden kanssa on avainasemassa näiden teknologiakonseptien käyttöönoton kannalta,toteaa VTT:n Bioruukki-pilotointikeskuksen toimintojen kehittämisestä vastaava Mika Härkönen.


HNRY
– Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aikaa, yhteistä kestävän kaupunkikehittämisen strategiaa. Sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto –ohjelmasta. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021.