Turkulaisen Faronin Clevegen-täsmäimmunoterapialla lupaavia tutkimustuloksia syövän hoidossa

  • Faron Pharmaceuticals Oy:n Clevegen-täsmäimmunoterapian vaikutusta syöpäkasvaimiin on tutkittu MATINS-tutkimuksella
  • Tulokset osoittavat Clevegenin hyvän siedettävyyden kaikilla annostustasoilla
  • Clevegenin tutkimukset jatkuvat seuraavaksi viiteen eri syöpään keskittyvillä tutkimuksilla 

Turkulainen kliinisen vaiheen biolääkeyritys Faron Pharmaceuticals Oy on saanut rohkaisevia tuloksia Clevegen-täsmäimmunoterapialle tehdyssä MATINS-tutkimuksessa. Siinä tutkittiin Clevegenin turvallisuutta ja tehoa valikoitujen etäpesäkkeisten tai leikkauskelvottomien kiinteiden kasvainten hoidossa. Tutkimuksessa havaittiin Th1-immuunivasteen aktivoituminen kaikissa Clevegen-hoidon jälkeen tutkituissa koehenkilöissä.

Clevegen voi käynnistää kasvaimenvastaisen aktiviteetin niin kutsutuissa kylmissä kasvaimissa. Tutkimukseen valitut kasvaimet ovat ihomelanooma, maksan ja sapen syöpä/maksasolusyöpä, haima-, munasarja- ja suolistosyöpä. MATINS-tutkimukseen osallistuvat potilaat ovat jo saaneet useita muita lääkehoitoja, ja kaikki tavanomaiset hoitovaihtoehdot on käytetty. Näihin viiteen eri syöpätyyppiin sairastuu vuosittain noin 2 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti.

Clevegen on Faronin kokonaan omistama uusi täsmäimmunoterapia. Se kohdistuu Clever-1-positiivisiin, kasvaimeen hakeutuviin makrofaageihin (tumour-associated macrophages, TAM) valikoiduissa etäpesäkkeisissä tai leikkauskelvottomissa kiinteissä kasvaimissa.

– Tulokset ovat mielestämme erittäin rohkaisevia. Alustava siedettävyysprofiili ja varhaiset viitteet tämän uuden anti-Clever-1-vasta-aineen kliinisistä hyödyistä ovat lupaavia, etenkin kun otetaan huomioon, että MATINS-tutkimukseen osallistuvat potilaat ovat jo saaneet useita hoitoja ja kaikki tavanomaiset hoitovaihtoehdot on käytetty. Varhaiset viitteet uuden hoidon potentiaalista muuttaa immunologisesti kylmiä kasvaimia kuumiksi ovat tärkeitä signaaleja kehitteillä olevia seuraavan aallon immunoterapioita varten. Odotamme innolla tutkimuksen jatkuessa kertyviä uusia tietoja, pohtii MATINS-tutkimuksen päätutkija, dosentti Petri Bono kommentoi tuloksia.

MATINS-tutkimuksen uusia tuloksia esiteltiin posterikeskustelussa, joka käytiin ESMO 2019 -konferenssissa (European Society of Medical Oncology) Barcelonassa 28.9.2019. Faasin I/II kliinisessä MATINS-tutkimuksessa selvitetään Clevegenin turvallisuutta ja tehoa. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkitaan siedettävyyttä, turvallisuutta ja annostelua optimaalisen annostelun löytämiseksi. Koska tutkimus on avoin, yritys raportoi tuloksista annostusten edetessä.