Itämeren tilaa halutaan parantaa satelliittidatan avulla

  • Kaikille avoin WeSeaChallenge -ideakilpailu hakee satelliittidataa hyödyntäviä ideoita Itämeren tilan parantamiseen 
  • Ehdotuksia toivotaan kestävään kalankasvatukseen, kestävään kaupunkisuunnitteluun ja suojelutoimenpiteiden parempaan koordinointiin
  • Parhaat ideat palkitaan yhteensä 8500 euron rahapalkinnoin

Itämeren ympäristön parantamisen eteen työskennellään kaikissa Itämeren valtioissa. Moni asia onkin muuttunut parempaan suuntaan. Tehokkaiden toimenpiteiden taustalla on aina tieto ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Turku Science Park Oy on käynnistänyt yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Turun yliopiston kanssa WeSeaChallenge-kilpailun, johon odotetaan ideoita, joilla tämä tieto kulkisi tehokkaammin ympäristötekojen tueksi. Ideoissa halutaan hyödynnettävän yhtenä tietolähteenä satelliittidataa.

– Satelliittidatan käyttö kaupallisissa ja viranomaispalveluissa on yleistymässä ja tällä kilpailulla halutaan tuoda sen mahdollisuuksia paremmin tunnetuksi, kertoo asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen Turku Science Park Oy:n TechTurku-tiimistä.

Huttusen mukaan WeSeaChallengessa haetaan ratkaisuja kestävään kalankasvatukseen, kestävään kaupunkisuunnitteluun ja suojelutoimenpiteiden parempaan koordinointiin. Kilpailussa Turku Science Park Oy:n kumppaneita ovat Nordic Trout Ab, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Uudenkaupungin kaupunki, Itämerihaaste ja Sofokus Oy.

Kilpailu alkaa 1.10.2019 Kick-off -tapahtumalla ja päättyy 4.12. tilaisuuteen, jossa kilpailijat esittelevät tuloksensa. Osallistujilla on siis kaksi kuukautta aikaa hioa ideaansa. Samalla järjestäjät ja haastekumppanit tarjoavat tukea idean kehittämiseen.

– Osallistua voi yksin tai tiiminä. Lopputulos voi olla konsepti tai käyttöliittymän tekninen prototyyppi, jossa hyödynnetään yhtenä osana satelliittidataa.

Kilpailun kumppanit jakavat parhaille ideoille yhteensä 8 500 euroa palkintorahana. Lisäksi parhaita ideoita voidaan jalostaa kilpailun jälkeen tuotteeksi yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa. Kilpailuun ilmoittautuminen on auki 6.10. asti osoitteessa www.balticsatapps.eu/weseachallenge.

WeSeaChallenge-kilpailu järjestetään osana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa BalticSatApps-projektia. Turku Science Park Oy vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä ja tuo myös panoksensa Itämerihaasteeseen. Kehitysyhtiö osallistuu palkintopottiin myöntämällä 2500 euron palkinnon tiimille, joka parhaiten on ratkaissut ehdotuksessaan suojelutoimenpiteiden koordinointiin liittyviä haasteita satelliittidatan tarjoamien työkalujen avulla.

Turku Science Park Oy on toiminut pitkäjänteisesti avaruusliiketoiminnan kehittämisessä. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä on Euroopan Avaruusjärjestön yrityshautomon toiminnan käynnistyminen alueella.

Lisätietoja: Kick-off 1.10. tapahtumakalenterissa