Suhdanneodotukset Turun seudulla muuta maata positiivisemmat

  • Turun seudulla toimivat yritykset arvioivat suhdannenäkymät koko Suomen keskiarvoa selvästi korkeammiksi
  • Kasvua odotetaan erityisesti henkilöstömäärässä, tuotekehityksessä sekä rahoitus- ja investointitarpeissa
  • 60 prosenttia yrityskyselyyn vastanneista näki kasvun esteitä, joista merkittävimmäksi koettiin ammattitaitoisen työvoiman puute

Turun seutukunnan yritysten odotukset tulevasta suhdannekehityksestä ovat positiivisia. Kesällä tehdyn kyselyn tulokset osoittavat, että alueen yrityksistä 30 prosenttia koki suhdannenäkymien paranevan. Turku Science Park Oy:n teettämän palvelututkimuksen perusteella suhdanteiden paranemista ja heikkenemistä ennakoivien erotus eli ns. saldoluku oli +21.

– Esimerkiksi EK:n heinäkuun suhdannebarometrin koko maata koskeva suhdeluku oli -10, joten Turun seudulla odotukset ovat muuta Suomea selvästi paremmat. Erityisesti Turun telakan ja muiden suurten tuotantolaitosten hyvä tilanne heijastuu laajalti koko yrityskentän odotuksiin, kommentoi alueellisen elinkeinojen kehitysyhtiö Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Positiivisista näkymistä huolimatta 60 prosenttia kyselyyn vastanneista nimesi kasvun esteitä. Jopa puolet kasvun esteitä maininneista ja siten lähes kolmannes kaikista yrityksistä kokee merkittävimmäksi kasvun esteeksi pulan ammattitaitoisesta työvoimasta. Koko maan keskiarvoa korkeampi luku kuvastaa osaltaan Turun seudun hyvää taloustilannetta.

– Elokuun lopulla julkaistu Varsinais-Suomen TE-keskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun kartoitus viesti osaamispuutteista ict-osaajien keskuudessa. Se on varmasti yksi tekijä luvun takana, sillä ict-asiantuntemusta tarvitaan poikkileikkaavasti jo lähes kaikilla toimialoilla, Niko Kyynäräinen sanoo.

– On kuitenkin fakta, että pelkästään täydennyskoulutusten tai pienenevien ikäluokkien varaan ei tulevaisuutta voida rakentaa. Tarvitsemme ehdottomasti myös kansainvälisiä osaajia, joiden kiinnostuksen herättämiseksi teemme tällä hetkellä aktiivisesti työtä esimerkiksi Talent Call Turku -kampanjan muodossa.

Tutkimuksen perusteella sitoutuminen ja tyytyväisyys Turun seutuun yrityksen sijaintipaikkana on korkealla tasolla. Vastaajista 81 prosenttia koki alueen yrityksensä näkökulmasta erittäin tai melko hyväksi. Peräti 92 prosenttia arvioi yrityksen sijaitsevan Turun seudulla myös viiden vuoden kuluttua.

– Syitä alueelle sijoittumiselle ja täällä pysymiselle on varmasti yhtä paljon kuin yrityksiäkin, mutta vastauksista on erotettavissa seutukuntamme myönteisiin suhdannenäkymiin perustuvia kokemuksia. Kun kärkialojen veturiyritykset rekrytoivat ja kasvavat, uutisia uusista kansainvälisistä lentoyhteyksistä tulee lähes kuukausittain ja muutenkin ympärillä kokee tekemisen meininkiä, on helpompi tunnistaa oman yrityksen sijaintikin oikeaksi, Niko Kyynäräinen pohtii.

Turun seudun yritysten talousnäkymiä luodattiin osana Turku Science Park Oy:n tutkimusta, jossa kartoitettiin alueen yritysten ja toimialojen tilannetta ja palvelutarpeita. Puhelinhaastatteluina ja sähköisesti toteutettuun kyselyyn vastasi touko-heinäkuussa 1003 yritystä.