3D-tulostuksen hyödyntämistä meriteollisuudessa halutaan nopeuttaa

  • Meriteollisuudessa halutaan vauhdittaa 3D-tulostuksen hyödyntämistä
  • Perinteisiin valmistusmenetelmiin nojautumista on tukenut sekä meriteollisuuden vaatimusympäristö että konekanta
  • Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi rinnalle halutaan tuoda myös 3D-tulostuksen tarjoamat mahdollisuudet

Suomen meriteollisuudella on vahva vauhti päällä. Se kertoo vahvasta osaamisesta ja kyvystä kehittää ja ylläpitää kansainvälistä kilpailukykyä. Tekniikan kehittyessä ja yhteiskunnan sekä markkinoiden vaatimusten muuttuessa kilpailukyvyn luomisesta ja ylläpitämisestä on tullut luonteeltaan jatkuvaa toimintaa.

3D-tulostusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti ja niille sopivia käyttökohteita identifioidaan markkinoilla aktiivisesti. Meriteollisuudessa 3D-tulostuksen yleistyminen on kuitenkin ollut hidasta.

– Tähän on syynä sekä meriteollisuuden vaatimusympäristö että vahva perinteisten valmistusmenetelmien tuntemus ja konekanta. Suunnittelijat ja osavalmistajat ovat olleet vuoropuhelussa vuosikymmenien ajan ja tämä asettaa 3D-tulosteiden käytölle suuren haasteen, kertoo MaritimeTurkä kärkialan asiakkuuspäällikkö Vesa Erkkilä Turku Science Park Oy:stä.

– 3D-valmistuksella on saavutettu merkittäviä etuja esim. ilmailuteollisuudessa. On todennäköistä, että myös meriteollisuudessa on tarpeita, joiden ratkaisussa 3D-tulostus tuo käyttäjilleen kilpailuetua suhteessa pelkästään perinteiseen valmistukseen nojaaviin yrityksiin.

Teknologian nopea kehitys avaa mahdollisuuksia myös uudenlaisiin tapoihin hyödyntää menetelmää laivanrakennuksessa ja ylläpidossa. Tilanne tuottaa myös uusia suunnittelun ja valmistuksen osaamistarpeita.

Tavoitteena meriteollisuutta palvelevan lisäävän valmistuksen ekosysteemi:

Jotta Suomalainen meriteollisuus säilyttäisi erinomaisen kilpailukykynsä, pyrkii Turun seutu Turku Science Park Oy:n johdolla lisäämään meriteollisuustoimijoiden ja lisäävän valmistuksen asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Näin parhaimmat sovelluskohteet löydettäisiin ensimmäisten joukossa tällä toimialalla.

– Toteutamme syksyn ja talven aikana neljän tapahtuman Additive Manufacturing in Maritime Industry -tilailsuuksien sarjan, jolla rytmitämme vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 10. syyskuuta Forum Marinumissa Turussa pidettävän ensimmäisen tapaamisen tavoitteena on vapauttaa ajattelu – irrota arjesta ja katsoa tulevaisuutta mahdollisuuksien ia toiveiden lasien kautta. Ideoinnin jälkeen palataan reaalimaailmaan ja pohditaan 3D tulosteiden verifiointia säädellyssä ympäristössä. Lopuksi kerätään osallistujilta tietoa osaamisista, tarpeista ja esteistä.

Seuraavat kokoontumiset pidetään lokakuun lopulla Maritime Fair 2019 -tapahtumassa ja tammikuussa Navigate 2020 -messujen yhteydessä. Maaliskuussa kokoontuminen on Tampereella 3D & New Materials -tapahtumassa.

– Koko sarjan tavoitteena on vauhdittaa Meriteollisuutta palvelevan ekosysteemin muodostumista. Ensimmäisessä tapaamisessa toivotaan, että saamme meriteollisuuden yrityksiä sitoutumaan asian eteenpäin viemiseen ja ilmoittautumaan ohjausryhmään. Meriteollisuusyritysten kannattaa lähteä mukaan tähän heti alusta alkaen, jotta 3D-asiantuntijoiden ja Turku Science Park Oy:n työ suuntautuu parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan meriteollisuuden tarpeita, Vesa Erkkilä huomauttaa.

Forum Marinumin tilaisuuden ohjelman suunnittelussa ja aloitteen tekijöinä ovat olleet Meyer Turku Oy, 3DStep Oy, PLM Group, 3DTech Oy, Etteplan, EOS Finland Oy, Koneteknologiakeskus Turku Oy ja Turun Yliopisto. Tapahtuman järjestää Turku Science Park Oy, johon kiinnostuneet voivat myös ilmoittautua 6.9. saakka.

Kaikki tulevat tapahtumat:

  • 10.9.2019 Imagine Additive Manufacturing in Maritime Industry -seminaari Forum Marinumissa.
  • Additive Manufacturing in Maritime Industry ryhmän kokous Maritime Fair 2019 yhteydessä 31.10.2019 Aurigassa.
  • Kokoontuminen Navigate 2020 messujen yhteydessä 22-23.1.2020
  • 3D & New Materials tapahtuma 18-19.3 2020 Tampereella.

Lisätietoja Turku Science Park Oy:ssä asiakkuuspäällikkö Vesa Erkkilältävesa.erkkila@turkubusinessregion.com tai puhelin 0400 806 256. Lisätiedot Imagine Additive Manufacturing in Maritime Industry -seminaarista täällä.