Kiertotalous uudistaa teollisuuden liiketoimintamalleja

  • Kiertotalouden myötä nykypäivän liiketoimintamallit menettävät kilpailukykynsä
  • Asiakkaat ja rahoittajat arvioivat yrityksiä yhä enemmän kiertotalouden näkökulmasta
  • Pelkkä taloudellisen hyödyn tuottaminen ei enää riitä

SHIFT Business Festivalin yhtenä  teemana oli kiertotalous ja sen tulevaisuuden näkymät. Kiertotaloudessa on kyse siitä, että toisen teollisuudenalan roska on toisen teollisuudenalan raaka-aine. Tavoitteena on tehdä ympäristöystävällistä liiketoimintaa tuottavuudesta tai tuloksesta tinkimättä.

Kiertotalouden menetelmien käyttöönottoon painostavat niin kuluttajat kuin säädökset, ja käytännön toimintatavoille ja osaamisen kehittämiselle on siksi huomattava tarve. “Erityisesti muovia paljon käyttävät yritykset siirtyvät tulevaisuudessa ekologisempiin ratkaisuihin. Kierrätysmuovin osuus raakamateriaalista lisääntyy”, Nesteen Risto Vapola kommentoi.

“Tulevaisuudessa tämän hetken lineaariset liiketoimintamallit eivät enää ole kilpailukykyisiä”, Vapola sanoi. Asiakaskunnan arvopohjaiset vaatimukset täyttääkseen liiketoimintamallien on jatkossa oltava osa ekosysteemiä ja näin tuottaa hyötyä myös yrityksen ulkopuolelle.

Miehiä ja naisia keskustelee esiintymislavalla sohvapöydän ympärillä istuen.
Kiertotalous oli yksi SHIFTin teemoista vuonna 2019.

Sulapackin Maija Pohjakallion mukaan tämä kehityssuunta ei johdu pelkästään kuluttajien valinnoista, sillä myös rahoittajat kiinnittävät huomiota kestävyyteen. “Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että yrityksen taloudellinen menestys liittyy selkeästi sen toiminnan kestävyyteen. Näin ollen sekä asiakkaat että rahoittajat arvioivat yrityksiä enenevässä määrin kiertotalouden toteutumisen näkökulmasta.”

Pohjakallion mukaan kestävyyttä tulee arvioida koko prosessin näkökulmasta. Yksittäisten ekologisten tuotteiden tuottaminen lineaarisella liiketoimintamallilla ei siis riitä, vaan kiertotalous tulee omaksua koko yrityksen laajuisesti. “Lineaariset liiketoimintamallit törmäävät väistämättä jossain vaiheessa markkinoiden asettamiin, operatiivisiin, lakisääteisiin tai muihin liiketoiminnan riskeihin. Tulevaisuuden liiketoiminnassa ei ole kysymys pelkästään voiton tuottamisesta, vaan myös sosiaalisen hyvän tuottamisesta sekä ympäristöstä huolehtimisesta.”

Ollakseen kilpailukykyinen kiertotalouteen pohjautuva liiketoimintamalli siis vaatii yhteistyötä. “Yhteistyön on jatkuttava koko arvoketjun läpi, ja sitä varten on löydettävä oikeanlaiset kumppanit”, Risto Vapola summasi.