AI Business Academy vahvistaa yritysten tekoälyosaamista

  • Turun seudulla käynnistyy uudenlainen yrityksille suunnattu tekoälyyn keskittyvä koulutus
  • Koulutuksella halutaan edistää AI-teknologioiden hyödyntämistä yrityksissä
  • Ensimmäisen koulutuksen toteuttavat Turun yliopisto ja Åbo Akademi

Uusien teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa on noussut keskeiseksi menestystekijäksi. Turku Science Park Oy, Turun seudun korkeakoulut ja alueen elinkeinoelämän järjestöt ovat yhdessä kehittäneet uuden tavan oppia tekoälyä (Artificial Intelligence) ja siihen perustuvia AI-teknologioita uudessa AI Business Academy (AIBA) yliopistokoulutuksessa. Koulutus on suunniteltu erityisesti pk-yritysten tarpeisiin.

Tekoälyyn perustuvat teknologiat mullistavat toimialoja tukemalla yritysten toimintaa esimerkiksi analytiikalla ja automatisoinnilla. Muutokset koskevat kaikkia toimialoja niiden odotetaan olevan merkittäviä ja vaikuttavan kaikenkokoisiin yrityksiin, myös aivan pieniin.

– Alueemme organisaatioiden on päästävä kiinni käytännön AI-toteutuksiin. Tämä voi tarkoittaa omien uusien sovellusten kehittämistä, mutta mitä suuremmassa määrin jo olemassa olevien AI -ratkaisujen hyödyntämistä. Tämä on selkeä viesti myös Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa tekoälystrategiassa, ja sama asia nousi esille myös alkuvuonna julkaistussa yrityskyselyssämme, sanoo TechTurku-tiimin asiakkuuspäällikkö Michael Lindholm Turku Science Park Oy:stä.

Hän muistuttaa, että teknologian hyödyntämiseen päästään kiinni vain tutustumalla erilaisiin ratkaisuihin sekä ymmärtämällä, miten ratkaisuja voidaan hyödyntää omassa liiketoiminnassa. AIBA on käytännöllinen tapa oppia, miten AI-ratkaisuja voi hyödyntää ja mitä haasteita teknologia tuo mukanaan. AIBA mahdollistaa tuote- ja palvelupilottien käynnistämisen esimerkiksi opinnäytetöiden tai tutkimusten puitteissa. Tavoitteena on myös verkostoida yritykset, kaupungit ja kunnat sekä sairaanhoitopiiri.

Syksyllä alkavan ensimmäisen AIBA-koulutuksen tuottaa Turun ylipisto yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Konkreettisuutta tukee se, että koulutukset rakennetaan eri teemojen ympärille. Ensimmäisenä teemana lokakuussa 2019 on asiakaspalveluun liittyvät teknologiat.

– Valitsimme sen, sillä kaikissa yrityksissä asiakaspalvelu on tavalla tai toisella osa toimintaa. Tulevaisuudessa koulutuksia voidaan räätälöidä myös kapeammille kohderyhmille, esimerkiksi lääkäreille omansa tai teollisuudelle tuotantoon keskittyen.

– AIBA -koulutus on laadittu AI-kehittämisprosessin mukaisesti loogisesti alkaen tarpeesta. Suuressa roolissa ovat data, etiikka ja erilaiset toteuttamistavat. Ratkaisujen ohjelmointi on myös mukana, vaikka koulutettavista ei kurssilla kouluteta ohjelmoijia, eikä ohjelmointiosaamista myöskään tarvita, Lindholm kertoo.

Lokakuussa alkava kurssi on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat oppia, miten tekoälyä voi hyödyntää omassa liiketoiminnassaan. Tavoitteena on edistää AI-pilottihankkeiden käynnistämistä osallistujayrityksissä. Osa kurssista suoritetaan osallistujan omassa organisaatiossa. Kustakin yrityksestä kurssille voi osallistua maksimissaan 2 henkilöä. Kurssi toteutetaan kahden kuukauden aikana, alkaen lokakuun viimeisellä viikolla.

AI Business Academy lanseerattiin elokuun lopulla Turun SHIFT Business Festivalissa.

Lue lisää Turun seudun AI-klusterin sivulta.