Digitalisaatio haastaa matkailuyritykset

  • Turun seudun matkailuyritykset kaipaavat tukea digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaamiseen
  • Myös palveluiden tuotteistamiseen ja ympärivuotisuuden kehittämiseen toivotaan apua
  • Turku Science Park Oy järjestää syksyllä alan toimijoille suunnattuja maksuttomia valmennuspäiviä.

Vuoden 2018 alussa matkailuliiketoiminnan ja alan yritysten kehittämispalvelut otettiin osaksi Turku Science Park Oy:n palvelukokonaisuutta. Tähän mennessä on kyetty käynnistämään jo useita kehittämishankkeita sekä tarkentamaan alan toimijoiden toiveita ja tarpeita. Viime keväänä yli 40 yritystä tavoittanut kysely ja haastattelut osoittavat, että etenkin myynti- ja markkinointikanavien kehittämiseen kaivataan tukea.

– Suurimmaksi kehittämistarpeeksi nousi digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen. Tämä vastaa myös Visit Finlandin määrittelemiä kehittämistarpeita ja on linjassa myös oman yhtiömme jo käynnistämien kehittämishankkeiden kanssa, sanoo tutkimuksesta Turku Science Park Oy:n ExperienceTurku -tiimissä vastannut erityisasiantuntija Anne Muurinen.

Muita yrityksistä nousseita tarpeita koettiin uusien tuotteiden ja palveluiden tuotteistamisessa, ympärivuotisuuden kehittämisessä sekä vastuullisuuden ja kestävän matkailun ohjelman rakentamisessa. Tällä hetkellä matkailuyritykset arvioivat tärkeimmiksi myyntikanaviksi sähköpostin ja puhelimen. Seuraavina tulivat oma verkkokauppa ja matkanjärjestäjät, mutta Airbnb:n kaltaisilla vertaisvuokrapalveluilla ei vielä koettu olevan myynnillistä merkitystä.

Turku Science Parkissa näihin toiveisiin on luvattu vastata jo tulevan syksyn aikana. Muurinen kertoo, että syyskuussa käynnistyvät Elämyksiä maaseudulta -hankkeen puitteissa matkailualan toimijoille suunnatut maksuttomat, asiantuntijoiden johdolla toteutettavat valmennuspäivät.

– Syyskuun 17. päivä pidettävä ensimmäinen valmennuspäivä keskittyy digitalisaation vaikutuksiin alalla, lokakuun lopulla pohditaan tuotteistamista ja palveluiden saavutettavuutta verkossa ja marraskuussa sukellamme syvemmälle matkailuyritysten verkkopalveluihin.

– Käytännönläheisyys, esimerkit ja ohjattu työskentely yritysten oman toiminnan kehittämiseksi ovat valmennuksissa tärkeässä roolissa. Osallistujat saavat käyttöönsä myös digitaalisen verkkotyötilan, jonne kaikki materiaalit kerätään, Anne Muurinen kertoo.

Matkailu- ja majoituspalveluiden kysyntä kasvoivat Suomessa vuonna 2018. Kuitenkin Varsinais-Suomen ja Turun kohdalla majoitusliikkeissä yöpymisten määrä laski viime vuonna. Yritysten liiketoimintaosaamista vahvistamalla, seudullista yhteistyötä tiivistämällä ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntämällä tavoitteena on nostaa matkailun aluetaloudellista merkitystä. Lisäksi isona kehittämiskohteena on merellisen saariston matkailuliiketoiminnan ja saavutettavuuden kehittäminen

– Laajemmassa tarkastelussa tavoitteenamme on, että Turku Business Region kehittyy Pohjoismaiden kiinnostavimmaksi elämysteollisuuden keskittymäksi. Turun ratapiha-alueen elämyskeskus on tässä tärkeä tekijä, mutta Turku Science Park Oy:n tehtävänä on vauhdittaa myös esimerkiksi av-alan ekosysteemien rakentumista, matkailuinvestointeja ja parantaa alueen saavutettavuutta, kertoo ExperienceTurku -kärkialasta vastaava johtaja Teija Raninen Turku Science Park Oy:stä.