Syväteknologiat muuttavat maailmaa suuntaan, jossa yritykset määrittelevät standardit

  • Syväteknologiat tarjoavat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin
  • Niitä voidaan kuitenkin käyttää myös eettisesti kyseenalaisiin tarkoituksiin
  • SHIFT Business Festival haluaa herättää ihmiset huippupuhujien johdolla kehittämään vastuullisia toimintamalleja

Syväteknologia on teknologiaa, jolla on erityinen potentiaali muuttaa maailmaa perustavanlaatuisella tavalla. Olemme lukeneet vaihtelevia arvioita siitä, kuinka monta työpaikkaa tekoäly saattaa viedä ja kuulleet kuinka meitä käsittelevää dataa ostetaan paremman liikevoiton toivossa. Tekoälyn avulla voidaan vaikuttaa jopa vaalituloksiin tai ennustaa käytöstämme tarkemmin kuin yksikään elävä ihminen pystyisi.

Syväteknologioiden avulla on mahdollisuus tehdä myös paljon hyvää, eivätkä mahdollisuudet rajoitu pelkästään kansallisvaltioiden rajoihin. Niillä on mahdollista ratkoa globaaleja haasteita kuten ilmastonmuutosta, köyhyyttä tai vaikkapa nälänhätää. Kuitenkin tällä hetkellä teknologian kehittäjistä suurin osa on yrityksiä, joiden ensisijainen tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen, eikä ratkoa suuria globaaleja ongelmia.

“Tekoälyn kehityksen kärkipaikasta kisaavat Yhdysvallat ja Kiina, siinä missä Eurooppa johtaa tekoälyn etiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Globaali kilpailuasetelma on kuitenkin tärkeä ymmärtää, sillä standardien vasta muotoutuessa tekoälyn suurimmat kehittäjät voivat määritellä ne miljardien ihmisten elämään vaikuttavat eettiset säännöt, joiden mukaan tekoäly toimii – tai olla välittämättä niistä. SHIFT Business Festivalin yksi keskeinen tehtävä onkin koota oikeat ihmiset yhteen, jotta voimme tulevaisuudessa kehittää vastuullisempia toimintamalleja”, toteaa SHIFT Business Festivalin toimitusjohtaja Mari Männistö.

Uusien vastuullisempien toimintamallien kehittäminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja osaamista. Osaamisen syventämiseksi SHIFT Business Festivalin ohjelma on koottu huippuasiantuntijen puheenvuoroista, työpajoista ja keskusteluista, joiden tarkoitus on tarjota jo käytäntöön sovellettavissa olevia ratkaisuja. Tapahtumassa kuullaan esimerkiksi Bathin yliopiston apulaisprofessori Joanna Brysonia ja globaalin tekoälyeettisyyden puolestapuhuja Catalina Butnarya, jotka korostavat työssään sitä, että ihminen on vastuussa siitä, millaista teknologiaa kehitetään, miten sitä käytetään ja mitä käyttäjät siitä ja sen vaikutuksista ymmärtävät. Heidän mukaansa vastuu siitä, miten teknologia muuttaa maailmaa on viime kädessä ihmisillä.

“Syvillä teknologioilla on mahdollista rakoa ongelmien ydintä pintapuolisten ratkaisujen sijaan,” Sahara Venturesin toimitusjohtaja Jumanne Rajabu Mtabalike sanoo. Puheenvuorossaan IBM:n maajohtaja Mirva Antilan kanssa he tuovat esiin, miten syvillä teknologioilla voi taistella köyhyyttä vastaan kehittyvillä markkinoilla tai torjua ilmastonmuutosta.

The SHIFT Turun Ruissalon Telakalla 29.-30.8.2019. www.theshift.fi