SHIFT Business Festivalin oheistapahtumassa ratkotaan yksinäisyyttä 5G-teknologialla

  • 5G-hackathonilla haetaan ratkaisuja yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden haasteisiin
  • Elokuun alussa alkavaan hakuun voivat osallistua 2-4 hengen joukkueet
  • Hackathonin jälkeen ratkaisuja voidaan jatkokehittää testauskelpoisksi Turussa valmistuvassa 5G-verkossa

Turun kaupunki ja Elisa järjestävät 5G-hackathonin SHIFT Business Festivalin virallisena oheistapahtumana keskiviikkona 28.8. Hackathoniin osallistuvat joukkueet ratkovat yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden haasteita 5G-teknologiaa hyödyntäen. Mukaan haetaan 2-4 hengen joukkueita, jotka pystyvät tuottamaan yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä vähentävän palveluidean tai tuotteen 5G-teknologiaa hyödyntäen. Asiantuntijaraati valitsee hackathonin kolme parasta tiimiä kilvoittelemaan päätapahtumassa seuraavana päivänä järjestettävään finaaliin.

“Elisan ja Turun kaupungin järjestämä hackathon valikoitui SHIFTin viralliseksi oheistapahtumaksi, koska se pyrkii etsimään uutta teknologiaa hyödyntäen ratkaisuja yhteen yhteiskunnan suurimmista ongelmista”, SHIFTin toimitusjohtaja Mari Männistö kertoo. SHIFT Business Festival on avainasemassa tuomassa yhteen uusista teknologioista ja niiden liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneita edelläkävijöitä.

“Tekoäly on jo tehostanut monia arkisia rutiineja, mutta siinä on vielä valtavasti potentiaalia. Kaikki tämän ympärillä tapahtuva innovaatio on sellaista, jossa Elisa haluaa olla mukana” Elisan aluejohtaja Juha Laukkanen kommentoi. 5G-teknologia mahdollistaa entistä nopeamman tiedonsiirron, mikä parantaa entisestään monien uusien teknologioiden käyttöpotentiaalia. Sen avulla on myös mahdollista tuottaa täysin uusia liiketoimintamalleja, palveluratkaisuja ja -rakenteita esimerkiksi virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.

5G-teknologia ei kuitenkaan yksinään kasvata liiketoimintaa tai ratko yhteiskunnan ongelmia kuten Männistö muistuttaa: “Uudet teknologiat ovat työkaluja, joita on käytettävä tarkoituksenmukaisesti. Ennen kaikkea niiden käytöönottamisessa on kyse ajattelutavan muutoksesta, jossa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä liiketoiminta ei enää ole tuoton ja tehokkuuden vastakohta. Tekemällä tuottoisaa liiketoimintaa älykkäästi uusia teknologioita hyödyntäen on mahdollista rakentaa parempaa tulevaisuutta ja vaikkapa ratkoa yksinäisyyden kaltaltaisia suuria yhteiskunnallisia ongelmia.”

Yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyneisyys ovat suuria kansanterveydellisiä haasteita, jotka koskevat lähes kaikkia ikäluokkia. Esimerkiksi vaikeasti liikuntarajoitteisten, vammaisten, masennuksesta kärsivien, yksinhuoltajien ja yhteiskunnasta syrjäytyneiden henkilöiden voi olla vaikea laajentaa elinpiiriään kodin ulkopuolelle ja kokea kuuluvansa joukkoon.

Hackathonista toivotaankin tulokseksi yksinäisyyttä vähentäviä palveluideoita, tuote- tai toimintakonsepteja, joissa hyödynnetään 5G-teknologiaa. Hackathonin jälkeen ratkaisuja voidaan jatkokehittää testauskelpoisksi Turussa valmistuvassa 5G-verkossa. SHIFTissä järjestettävä finaalin voittajille on luvassa myös 10 000 euron rahapalkinto. Ilmoittautuminen hackathoniin aukeaa elokuun alussa.