Turun yliopisto laajentaa DI-koulutuksen konetekniikkaan ja materiaalitekniikkaan

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Turun yliopistolle luvan tekniikan koulutusalan laajentamiselle
  • Yliopisto lisää koulutustarjontaansa diplomi-insinöörin tutkintokoulutukset konetekniikassa ja materiaalitekniikassa aiempien biotekniikan ja tietotekniikan lisäksi
  • Lisäksi Turun yliopisto sai kiinan kielen koulutusvastuun

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on päättänyt myöntää Turun yliopistolle oikeuden tekniikan koulutustarjonnan laajentamiseen konetekniikan ja materiaalitekniikan DI-koulutuksilla sekä kiinan kielen koulutusvastuun.

Turun yliopisto on jo useita vuosia ajanut tekniikan alan koulutustarjonnan laajentamista, jotta alueelle saataisiin kestävä ratkaisu positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi ja osaajapulan ratkaisemiseksi.

– Koulutusvastuun lisääminen vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Yliopiston tuottama tutkimus ja yliopistosta valmistuvat osaajat tulevat tukemaan alueen kilpailukykyä sekä luovat osaltaan hyvinvointia koko maahan. Erityisen iloinen olen siitä, että tämä alueen toimijoiden yhteinen toive toteutuu rehtorikauteni loppusenteillä, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo. Väänänen päättää rehtorikautensa heinäkuun lopussa.

– Päätös Turun yliopiston koulutuslaajennuksesta tukee parhaalla mahdollisella tavalla meneillään olevaa Lounais-Suomen positiivista rakennemuutosta. Tutkimus, tuotekehitys ja yliopiston kouluttamat osaajat kasvattavat edelleen alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve toteaa.

– Kyseessä on oikea ja kestävä ratkaisu paitsi alueen myös koko Suomen talouden suotuisan kehityksen kannalta. On nähtävissä, että seuraavan kymmenen vuoden aikana yli puolet maan bruttokansantuotteen ja viennin kasvusta tehdään Lounaisessa Suomessa. Työvoiman saatavuus ja innovointikapasiteetti ovat elinkeinoelämän kannalta elintärkeitä, Turun kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Matti Rihko sanoo.

Rehtori Väänäsen mukaan Turun yliopistolla on erinomaiset edellytykset uusien koulutusohjelmien toteuttamiselle.

– Meillä on poikkeuksellisen tiivis ja toimiva yhteistyö korkeakoulujen, erityisesti Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kesken. Yliopiston monialaisuutta ja yhteistyötä hyödyntämällä pystymme luomaan kilpailukykyisiä, innovatiivisia ja osaajatarpeita vastaavia koulutusohjelmia. Koulutuksessa voimme hyödyntää esimerkiksi alueen toimijoiden yhteisen Turun koneteknologiakeskuksen infrastruktuuria. Olemme avoimia myös yhteistyölle muiden tekniikan alan yliopistojen kanssa, Väänänen sanoo.

Turun yliopistolle lisättävä ”Euroopan ulkopuoliset kielet (kiinan kieli)” -koulutusvastuu täydentää edelleen yliopiston monipuolista kielten koulutusta. Konetekniikan ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutusten lisäksi Turun yliopistolla on jo aiemmin DI-koulutusvastuu biotekniikassa ja tietotekniikassa.