Medicortex Finland Oy:lle tutkimusrahoitusta Yhdysvaltain Puolustusministeriöltä

  • Medicortex Finland Oy:lle on myönnetty Yhdysvaltain puolustusministeriön 1,1 miljoonan dollarin tutkimusrahoitus
  • Rahoituksen avulla yhtiö jatkaa ProbTBITM -aivovammatestin kliinistä kehitystyötä
  • Tämä vahvasti kilpailtu rahoitus on samalla myös tunnustus Medicortexin teknologian ja tuotteen kyvylle vastata kasvavaan tarpeeseen määrittää tapaturmainen aivovamma tai aivotärähdys nopeasti ja luotettavasti

Rahoituksen on myöntänyt Yhdysvaltain armeijan lääketieteellisestä tutkimuksesta ja lääkinnällisestä huollosta vastaava taho USAMRMC (United States Army Medical Research and Materiel Command). Taustalla on Yhdysvaltain kongressin tukema sotilasvammojen tutkimusohjelma. Ohjelman tarkoituksena on tukea tutkimusta, jolla on merkittävä vaikutus vammojen ehkäisyyn ja hoitoon. Medicortexin saama kilpailtu rahoitus on myönnetty perusteellisen arviointiprosessin tuloksena. Rahoituksella kehitetään eteenpäin Medicortexin ProbTBITM-testiä, jolla voidaan helposti todeta lievä aivovamma ja aivotärähdys.

“Myönnetty rahoitus on merkittävä tunnustus meidän teknologiallemme.”, kommentoi tohtori Adrian Harel, Medicortexin toimitusjohtaja. ”Tämä ulkopuolinen tutkimusrahoitus ei heikennä osakkaidemme omistuksia; rahoituksella voidaan vahvistaa tutkimustiimiämme ja laajentaa translationaalista tutkimustamme kliinisten näytteiden keräämisestä tuotteen kehittämiseen.” Harel jatkoi.

“Olemme erittäin mielissämme saamastamme rahoituksesta, joka mahdollistaa seuraavan askeleen laajamittaisemman kliinisen osoituksen keräämisen tuotekehityksemme tueksi”, toteaa Tom Palenius, Medicortexin hallituksen jäsen.

“Tietojemme mukaan Medicortex Finland Oy on ensimmäinen suomalainen yritys 12 vuoteen, joka saa USA:n Puolustusministeriön tutkimusrahoitusta – mikä todella asettaa Medicortexin eturintamaan.” totesi toimitusjohtaja Harel.

Medicortex kehittää biomerkkiaineisiin perustuvaa nopeaa ja luotettavaa diagnostista testiä (ProbTBITM) lievän aivovamman toteamiseen. Tällaista testiä voivat käyttää sotilaslääkintähenkilöstö, ensivasteen toimijat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

http://www.medicortex.fi/fin/