DelSiTechille miljoonarahoitus pitkävaikutteisten lääkkeiden tuotekehitykseen

  • Bill ja Melinda Gatesin säätiö on myöntänyt toistamiseen merkittävän tuotekehitysrahoituksen turkulaiselle DelsiTechille
  • Rahoitus on tarkoitettu pitkävaikutteisten ehkäisyvalmisteiden ja HIV-lääkkeiden kehittämiseen
  • Tällaiset lääketuotteet soveltuisivat erityisen hyvin käytettäväksi kehittyvissä maissa

Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys DelSiTech Oy on saanut toistamiseen lyhyen ajan sisällä merkittävän tuotekehitysrahoituksen amerikkalaiselta Bill ja Melinda Gatesin säätiöltä.

Nyt saatu rahoitus on tarkoitettu pitkävaikutteisten ehkäisyvalmisteiden ja HIV-lääkkeiden kehittämiseen. Lääkkeet annostellaan ihon alle injektiona ja ne vapauttavat vaikuttavaa ainetta kuukausien ajan. Tällaiset lääketuotteet soveltuisivat erityisen hyvin käytettäväksi kehittyvissä maissa, joissa päivittäin suun kautta otettavien lääkkeiden käyttöön liittyy edelleenkin paljon vaikeuksia, joita ei korkean elintason maissa aina ymmärretä.

– Hyvin alkanut yhteistyömme rokotekehityksessä arvostetun Bill ja Melinda Gatesin säätiön kanssa jatkuu uudella, arvoltaan miljoonaluokkaa olevalla tuotekehityshankkeella ehkäisyn ja HIV-hoidon parantamiseksi , sanoo DelSiTechin toimitusjohtaja Lasse Leino.

– Suuretkin lääkeyritykset keskittyvät monesti vain korkean elintason mahdollistaman lääkehoidon kehitykseen ja vaikkapa harvinaissairauksien kalliiseen lääkehoitoon, mutta laiminlyövät kehittyvien ja köyhien maiden suuria terveyshaasteita, jotka olisivat oikealla teknologialla ratkaistavissa. Me tunnemme vastuumme myös kehittyvien maiden ihmisten terveydestä, ja DelSiTechin lääkeannosteluteknologia soveltuu hyvin siihen tarkoitukseen. Yhdessä Bill ja Melinda Gatesin säätiön kanssa voimme tuoda merkittävän muutoksen miljoonien ihmisten elämään ja parantaa esimerkiksi naisten elämänlaatua kehittyvissä maissa.

Arviolta yli 200 miljoonaa naista kehittyvissä maissa ei pysty käyttämään nykyisiä
ehkäisyvalmisteita, mikä saattaa johtaa ei-toivottuihin raskauksiin. Vaikka HIV-infektion hoitoon on käytössä tehokkaita suun kautta otettavia lääkkeitä, erityisesti Afrikassa HIV-infektoituneiden määrä kasvaa nopeasti ja uusia ratkaisuja tarvitaan HIV-epidemian taltuttamiseksi.

Lue myös: DelSiTechille tuotekehitysrahoitus Bill ja Melinda Gatesin säätiöltä 24.10.2018