Life science -alan positiivinen vire jatkuu

  • Life Science Live -tapahtuma Turun Messukeskuksessa keskittyi tekoälyyn
  • Tapahtuma tarjosi kolme mielenkiintoista ohjelmakokonaisuutta
  • HealthBio-seminaarin katsaus osoittaa alan viime vuoden sujuneen myötätuulessa

Turun Messukeskukseen kokoontui toukokuun puolivälissä puolentuhatta life science -toimialan ammattilaista kansainväliseen Life Science Live -tapahtumaan. Tärkeimmäksi teemaksi oli nostettu tekoäly ja sen sovellukset terveydenhuollossa, lääkekehityksessä ja biotekniikassa. Tapahtuman tavoitteena on ollut yhdistää lääketieteen ja terveydenhoidon tiedeyhteisöt ja liike-elämän ammattilaiset.

Ohjelma rakentui kolmesta kokonaisuudesta, joista yksi keskittyi tieteellisiin näkökulmiin. Turun yliopiston ja Åbo Akademin johdolla pohdittiin terveydenhuollon ja lääketieteellisen tutkimuksen uusimpia tietoteknisiä ratkaisuja. Kansainvälisimmän osion, terveysdatan hyödyntämiseen keskittyneen i~HD -konferenssin puhujana kuultiin European Institute for Innovation Through Health Data -organsiaation johtaja Dipak Kalraa.

Kolmas kokonaisuus oli perinteinen, jo 13. kerran järjestetty suomalaisen life science -yhteisön vuosiseminaari HealthBio. Turku Science Park Oy:n järjestämä tilaisuus siirtyi näin osaksi isompaa kokonaisuutta ja järjestettiin samalla ensimmäistä kertaa kevätkaudella tutun loppukesän sijaan. HealthBion jälkimmäisenä päivänä pidettiin jälleen Enterprise Europe Networkin johdolla partnertointitapahtuma. Tänä vuonna osallistujia oli 11 eri maasta.

Life Science Liven jälkimmäisen tapahtumapäivän 16.5. iltapäivä oli avoin ja ilmainen myös suurelle yleisölle kello 14–18. Tapahtuman järjestivät Turun Messukeskus, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turku Science Park Oy.

Life science -ala kasvaa Turun seudulla

HealthBion perinteisiin kuuluu katsaus alan viimeisen vuoden tärkeimpiin uutisiin ja tilastoihin. Katsauksen laativa HealthTurku -kärkialasta Turku Science Park Oy:ssä vastaava johtaja Tero Piispanen nostaa Turun ja Suomen ohella esiin myös kansainvälisen kehityksen trendejä.

Suomessa ja Turun seudulla viimeisen vuoden kehitys on ollut positiivista. Katso videolta Tero Piispasen nostot alan tilanteesta.