Poretieto.fi-palvelu tarjoaa tilannekuvan Lounais-Suomesta

  • Poretieto.fi tarjoaa ajankohtaisimman tilannekuvan Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen
  • Palvelu seuraa mm. työllisyyttä, avoimia työpaikkoja ja suhdanteita
  • Sivustolla voi seurata myös uutta tilastotietoa esimerkiksi yritysten liikevaihdoista ja henkilöstömääristä

Lounais-Suomessa on edelleen käynnissä elinkeinoelämän positiivinen rakennemuutos. Varsinais-Suomen ja Satakunnan talouskasvu jatkuu useilla aloilla ja alueen työllisyyskehitys on vahvaa.

Valtion ja Lounais-Suomen välisen siltasopimuksen tukemana on valmistunut Poretieto.fi-palvelu, joka tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen. Varsinais-Suomen liiton toteuttama palvelu on osa Lounaistieto.fi-sivustoa, ja sen tarkoituksena on tukea päätöksentekoa ja helpottaa suhdannekehityksen seurantaa.

– Valtiolla ymmärrettiin Lounais-Suomen huoli positiivisen rakennemuutoksen synnyttämistä kasvun pullonkauloista, ja se kantoi kortensa kekoon tilanteen parantamiseksi. Tarvitsemme kuitenkin lisää toimia ja taloudellisia resursseja myös jatkossa, toteaa Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Poretieto-palvelussa seurataan mm. työllisyyden, avoimien työpaikkojen ja alueiden muuttovetovoiman kehittymistä sekä eri toimialojen suhdannevaihtelua. Aikaisemmin positiiviseen rakennemuutokseen liittyvää tilastotietoa ei ole löytynyt kootusti yhdestä paikasta, vaan tieto on ollut hajallaan ja eri organisaatioiden oman seurannan varassa.

Poretieto.fi-sivustolle tuotetaan jatkossa myös sellaista tilastotietoa, jota Varsinais-Suomen osalta ei ole ollut aiemmin saatavilla. Tällaisia tilastoja ovat esimerkiksi yritysten liikevaihdon ja henkilöstön kehityksen seuranta. Tietoa löytyy myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan työllisyysasteen kehityksestä neljännesvuosittain. Palvelu kertoo esimerkiksi, että Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendi oli vuoden 2018 lopussa 74,2 % ja että alueen ICT-yritysten liikevaihto on kasvanut kolmessa vuodessa yli 35 %.

– Turun seudun ja koko lounaisen Suomen talouskasvu jatkuu vahvana. Matkan varrella on usein ollut tarvetta tuoreelle ja ennakoivalle tilastotiedolle päätöksenteon tueksi. Poretieto-palvelun tarjoama tilastotieto on kaikkien käytössä ja toivon sen vahvistavan alueemme yritysten, korkeakoulujen ja kaupunkien yhteistyötä entisestään, kertoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Poretieto.fi-palvelu toteutettiin Varsinais-Suomen liitossa Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksen turvin. Palvelun toteutuksessa olivat mukana Turun kaupunki, Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Positiivisen rakennemuutoksen tunnuslukuja

  • Työllisyysasteen trendi oli Varsinais-Suomessa 74,2 % (vuoden 2018 viimeinen neljännes).
  • Yritysten liikevaihto kasvoi Varsinais-Suomessa 15,5 % ja Turun seudulla 18,2 % (syyskuu 2018 verrattuna vuoden 2015 tasoon).
  • Turun seudun muuttovoitto oli 2 657 henkilöä vuonna 2018.
  • Valtion ja Lounais-Suomen välisellä siltasopimuksen nojalla toteutetut hankkeet ovat saaneet rahoitusta yhteensä 33 miljoonaa euroa.

Poretieto.fi