Menestyksekäs CB Health Access -ohjelma päätökseen

  • CB Health Access -ohjelma auttoi terveysteknologiayritysten pääsyä kaukomarkkina-alueille
  • Tulokset: Turun alueen yrityksille yli 2,1M euroa myyntiä sekä 10M euroa pääomainvestointeja,  saavuttivat selvästi kaikki asetetut tavoitteet
  • Yhteistyösopimukset allekirjoitettu Etelä-Korean, USA:n, Intian ja Ugandan kanssa

Vuonna 2016 käynnistyi CB Health Access-niminen, Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin elinkeinoelämän kehitysyhtiöiden välinen, kolme vuotta kestänyt kansainvälistymisohjelma. Sen tavoite oli tukea terveysteknologiayritysten vientiä EU:n ulkopuolella.

Ohjelmaan, joka auttoi yritysten pääsyä Etelä-Koreaan, USA:an, Intiaan ja Ugandaan, osallistui 21 suomalaista yritystä. CB Health Access oli ensimmäinen kansainvälistymisohjelma, joka oli suunnattu EU:n ulkopuolelle. Sen tavoitteena oli aikaansaada ainakin kolme uutta kauppaa tai sopimusta kaikissa neljässä kohdemarkkinassa, eli yhteensä 12 kpl huomioiden kaikki  kohdemaat.

CB Health Access tarjosi yrityksille perehdytystä kohdemarkkinoihin, yksilöllistä valmennusta asiantuntijoilta Suomessa sekä kohdemarkkinassa, markkinatietoja, potentiaalisten liikekumppaneiden tunnistamista, yhteydenottoja niihin sekä tapaamisia kohdemaissa. Ohjelman rahoitti Central Baltic Interreg Program.

– Ohjelma oli menestys. Vuoden 2018 lopussa osallistuneet suomalaisyritykset olivat saavuttaneet 12 sopimusta, koostuen lisämyynnistä 2,1 miljoonan euron edestä ja olivat keränneet 10 miljoonaa euroa pääomainvestointeja. Kaikki sijoitukset ja myynnit olivat turkulaisten yritysten saavuttamia, huomautti Teppo Laaksonen, erityisasiantuntija, Turku Science Park Oy.

Tunnelmia Health Accessin osastolta Korean KIMES-tapahtumassa.

Ohjelmaan osallistuneet kumppanit solmivat pitkäaikaisia sopimuksia seuraavien organisaatioiden kanssa: Korean Health Industry Development Institute KHIDI, InnovatioCuris Intiasta, Uganda Healthcare Federation ja REA Inc USA:sta, State of Maryland Department of Commerce sekä Pennsylvania Department of Community and Economic Development. Nämä sopimukset helpottavat huomattavasti pääsyä Etelä-Korean, USA:n, Intian ja Ugandan markkinoille jatkossa. Ohjelman aikana jokaisessa maassa oli saatavissa lisäksi paikallinen asiantuntija, joka auttoi yrityksiä markkinoille tulossa. Näitä kontakteja on mahdollista hyödyntää myös tulevaisuudessa.

CB Health Access -ohjelman hyvin onnistunut konsepti on edesauttanut myös uuden kansainvälistymisprojektin lanseerausta, joka tähtää Kiinan sekä Etelä-Korean markkinoille. Uuden ASIA-CLEAN-ohjelman fokuksessa ovat cleantech-yritykset. Ohjelma alkaa huhtikuussa. Lisätietoja uudesta ohjelmasta julkistetaan tämän kevään aikana.