Miten autonomiset laivat vaikuttavat liiketoimintaan? – yhteiskehittämistä kokeiltiin onlinetyöpajassa

  • Yrkeshögskolan Novian opiskelijat suunnittelivat onlinetyöpaja-konseptin vastauksena meriteollisuuden yritysten yhteiskehittämisen tarpeisiin 
  • Työpajan aiheena oli autonomisen laivakonseptin vaikutukset yrityksen liiketoimintaan
  • Työpajasta saatiin hyvää palautetta ja onlinetyöpajakonseptilla nähtiin iso potentiaali tulevaisuudessa, ekologisena ja ketteränä vaihtoehtona yhteiskehittämiselle.

Yrkeshögskolan Novian “Leadership and Service Design” tutkintoa suorittavat opiskelijat suunnittelivat onlinetyöpaja-konseptin vastauksena meriteollisuuden yritysten tarpeisiin yhteiskehittää ketterästi ja ajan hengen mukaisesti verkossa. Työpajan aiheena oli autonomisen laivakonseptin vaikutukset yritysten liiketoimintaan.

– Ehdotin tätä aihetta, sillä monet yrityksistä edelleen kokevat, että autonomisen laivan konsepti tai edes etäohjauksen uudet mahdollisuudet eivät vaikuta heidän liiketoimintaansa mitenkään. Uudet digitaaliset ratkaisut tulevat kuitenkin mahdollistamaan uusia liiketoimintamalleja niin merenkulkuun kuin muillekin aloille. Vaikutuksia tulee siis vähintäänkin verkostoyritysten kautta, ennemmin tai myöhemmin, vaikka täysin autonomista laivaa ei lähitulevaisuudessa merillä seilaakaan. Uskon, että jatkossa voidaan mahdollistaa myös uudella tavalla laajempien logististen ketjujen paketoimista asiakkaalle paremmiksi palveluiksi, ja se tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia enemmän myös luoville aloille, kertoo IRM-Tool hankkeen projektipäällikkö Rita Rauvola.

Aihetta alusti Yrkeshögskolan Novian projektipäällikkö, tutkija ja merikapteeni Johanna Salokannel, joka koordinoi uutta tutkimusalustaa MAST! Institute of Maritime Software Technology sekä kehittää merenkulun koulutus- ja kehittämiskeskus Aboa Maressa parhaillaan laivasimulaattoria etäoperoinnin tarpeisiin.

– Tämä oli mielenkiintoinen aihe, autonomisen laivan konsepti on tuonut alalle vaihtoehdon tehdä asioita todella eri tavalla, kuin mitä nyt on totuttu. On kiinnostavaa, miten se tulee vaikuttamaan eri yrityksiin, Mari Kaarnavaara-Puutio pohtii. Hän on yksi onlinetyöpajakonseptin suunnitelleista opiskelijoista.

Online-yhteiskehittämisessä tulevaisuus?

Leadership and Service Design on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, jota Yrkeshögskolan Novia ja Turun ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä Turussa. Co-creation kurssilla oli mahdollisuus valita erilaisista toimeksiannoista ja Mari Kaarnavaara-Puutio päätyi valitsemaan IRM-Tool hankkeen onlinetyöpajakonseptin suunnittelun ja järjestämisen.

– Työskentelen tällä hetkellä kehittämispäällikkönä Allstar Engineering:llä ja meillä on tytäryhtiöitä mm. Puolassa ja Kroatiassa. Ajattelin, että myös meille olisi kätevää mahdollistaa fasilitoitu työpaja ideoimiseen, yhteistyöhön ja kehittämiseen, ilman pakkoa matkustaa monta tuntia, Mari Kaarnavaara-Puutio kertoo.

Työpajassa käytettiin alustana Google Hangoutsia aiheen alustukseen, työpajan ohjeistukseen sekä kommunikointiin. Sen jälkeen hyödynnettiin verkossa toimivaa ilmaista Miro-työkalua ja sovellettiin SWOT-analyysia. Työpajan kieli oli englanti. Suunnittelutiimiin kuuluivat Marin lisäksi opiskelijat Amruta Shingte, Haroon Rustam ja Asko Pippuri.

– Suunnittelu oli haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Pohdimme monien erilaisten verkossa ilmaiseksi toimivien palvelumuotoilun työkalujen soveltuvuutta sekä testasimme moneen kertaan prosessin kulkua, ohjeistusta ja fasilitaatiota. Pysyimme mielestäni hyvin aikataulussa ja osallistujat ymmärsivät ja oppivat uuden työkalun nopeasti, joten tämä oli erittäin positiivinen kokemus, Mari Kaarnavaara-Puutio kuvailee työpajan suunnitteluvaihetta.

Onlinetyöpajassa oli mukana 10 eri alan osallistujaa. Mukaan oli kutsuttu asiantuntijoita erityisesti meriteollisuuden ja luovilta aloilta. Työpajasta saatiin hyvää palautetta ja onlinetyöpajakonseptilla nähtiin iso potentiaali tulevaisuudessa, ekologisena ja ketteränä vaihtoehtona yhteiskehittämiselle.

– Autonomisen laivan ja etäohjauksen vaikutukset liiketoimintaan oli hyvin valittu aihe onlinetyöpajan kohteeksi. Aihe on samalla sekä ajankohtainen, että riittävän haastava, joten siihen löytyi kaikilta osallistujilta näkemyksiä ja kehitysideoita. Työpajan toteutus online-työkalulla oli fasilitoitu erittäin hyvin ja itselleni suurin haaste olikin kuunnella ohjeita, kun olisin jo halunnut rynnätä innovoimaan. Työkalu toimi hyvin ja loi uskottavan kokemuksen yhdessä tekemisestä”, sanoo Auramarine Oy:n teknologiajohtaja Ilkka Rytkölä, joka oli yksi työpajan osallistujista.

9.4.2019 järjestetty onlinetyöpaja oli osa Yrkeshögskolan Novian koordinoimaa IRM-Tool hanketta, jota rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena on edistää uusien luovien työpaikkojen syntymistä meriteollisuuteen. Hanke kehittää innovaatiotyökalua, jonka avulla yrityksen voivat kehittää innovaatio-osaamistaan ja luovan alan osaajat voivat toimia innovaatiokonsultteina meriteollisuudessa. Hankkeen aiemmissa tapahtumissa yritykset ovat ilmaisseet erilaisia toiveita digitaaliseen ratkaisuun yhteiskehittämiseen yrityksen eri osastojen sisällä, mutta myös esimerkiksi yhdessä alihankkijaverkoston kanssa.