Life Science -kiihdytysohjelma tuotti yhdeksän uutta yritystä ja neljä miljoonaa rahoitusta

  • Suomen ensimmäinen Life Science Accelerator -yrityskiihdytysohjelma saavutti erinomaisia tuloksia 
  • Kahden vuoden aikana syntyi yhdeksän uutta alan yritystä ja osallistuneet yritykset keräsivät yli neljän miljoonan euron rahoituksen 
  • EAKR-rahoituksella käynnistetty ohjelma päättyy, mutta syksyllä 2019 toimintaa jatkaa ProHEALTH ACCELERATOR  

Lääkekehitykseen, diagnostiikkaan ja niihin liittyviin palvelukonsepteihin keskittyneiden tutkimusryhmien ja startup-yritysten kiihdytyspalvelu Life Science Accelerator päättyy tänä keväänä. Vuoden 2016 lopulla Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoituksella Turku Science Park Oy:ssä käynnistynyt palvelu ehti kahden toimintavuotensa aikana palvella neljässä erässä yhteensä 29 tutkimusryhmää ja startupia. Tavoitteena oli auttaa kasvuvalmentajien ja mentorien johdolla tiimit kaupallistamisen polulla uudelle tasolle.

– Ohjelmaan hakeneista yli 50 tiimistä noin 70 prosenttia oli tutkimusprojekteja. Kiinnostusta oli ulkomaita myöten, sillä kotimaisesta kohdennuksesta huolimatta saimme hakemuksia myös Suomen ulkopuolelta. Mukaan hyväksytyistä 29 tiimistä kolme neljäsosaa onnistui ohjelman aikana esimerkiksi kansainvälistymään, löytämään rahoitusta tai teollisia kumppaneita, kertoo erityisasiantuntija Hanna Halme Turku Science Park Oy:stä.

Onnistumisesta kertovat myös syntyneet yritykset ja niiden keräämä rahoitus.

– Uusia yrityksiä syntyi ohjelmaan osallistuneista tiimeistä yhteensä yhdeksän. Kaikkien ohjelmaan osallistuneiden tai sen aikana perustettujen yritysten onnistui kerätä toiminnalleen rahoitusta yli neljän miljoonan euron edestä.

Korkea sitoutumisaste tärkeä taustatekijä

Vuoden pituinen kiihdytysohjelma tarjosi kuuden kuukauden pituisen strukturoidun valmennuksen sekä sen jatkoksi räätälöidyllä sisällöllä toteutetun jatko-osion. Jokaisella tiimillä oli koko ohjelman ajan oma, Turku Science Park Oy:n asiantuntijoista nimetty kasvuvalmentaja sekä laajasta yhteistyöverkostosta poimittuja huippumentoreita.

Aloittavien yritysten palveluista Turku Science Parkissa vastaava Tom Palenius löytää ohjelman hyville tuloksille ja positiiviselle palautteelle selkeät perusteet.

– Ohjelman systemaattinen ja selkeä rakenne, tiimien pääsääntöisesti korkea sitoutumisaste ja yrittäjämäinen asennoituminen olivat koko toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä. Oman haasteensa joissakin tapauksissa toivat välimatkat, onhan kyse valtakunnallisesta palvelusta, johon osallistui tiimejä kaikista Suomen merkittävistä Life Science -keskuksista. Tämä vuoksi osa ohjelman työpajoista järjestettiin myös muualla kuin Turussa, Palenius sanoo.

ProHEALTH ACCELERATOR jatkaa palvelua

Hänen mukaansa tällaiselle julkisesti rahoitetulle kiihdytysohjelmalle on selkeä tilaus. Turku Science Park Oy:ssä onkin päätetty jatkaa toimintaa myös hankerahoituksen päättymisen jälkeen.

Yleisö istuu täysillä istuinriveillä ja seuraa puheenvuoroa salin edessä.
Life Science Accelerator -hankkeen osallistujat ja kumppanit kokoontuivat päätöstilaisuuteen SparkUpiin 3.4.2019.

– ProHEALTH ACCELERATOR -nimellä jatkuva palvelu keskittyy astetta pidemmälle edenneiden liiketoiminta- ja yritysaihioiden sparraukseen. Kohderyhmä on Professional Healthcare -segmentin lupaavat liiketoiminta-aihiot. Kuten tähän saakka, terveyden ja hyvinvoinnin kuluttajatuotteet rajataan ohjelman ulkopuolelle. Uutta on myös jatkuva, vuosisykliin perustuva toimintamalli, johon yritykset voivat päästä mukaan eri kohdissa vuotta läpäistyään Lean Canvas -ajatteluun perustuvan liiketoimintaidean arvioinnin. Uusi malli luo hyvät mahdollisuudet entistä tiiviimpään valtakunnalliseen yhteistyöhön aihiovirran tehostamiseksi ja tiimien paikalliseen tukemiseen, kertoo Palenius ohjelman jatkosta.

EAKR-rahoituksella käynnistetyn kiihdytysohjelman alueellisina hankepartnereina ovat toimineet Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Tyks, ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Kiihdytysohjelman ohella rahoituksella kartoitettiin alan yrityksiä palvelevaa laitekantaa ja osaamista (drugdevelopment.fi) sekä rakennettiin mm. akateemisia ja teollisia tutkijoita yhdistävää Corporate Corner -yhteistyöverkostoa.

 

Lisätietoja Turku Science Park Oy:ssä antavat Tom Palenius ja Hanna Halme.