Nordkalk kehittää uusia tuotteita tuotannon sivuvirroista

  • Nordkalkin kalkkikivipohjaisia tuotteita hyödynnetään mm. sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudessa, rakentamisessa ja kemianteollisuudessa
  • Tuotteet parantavat ilman ja veden laatua sekä lisäävät viljelysmaan tuottavuutta
  • Myös kaivostoimiala pyrkii jatkuvasti kestävämpään toimintaan ja sen mukana uudistuu myös Nordkalk

Paraisilla pääpaikkaansa pitävän Nordkalkin päätuotteita ovat murskattu ja jauhettu kalkkikivi sekä sammutettu ja poltettu kalkki. Ekologinen kalkkikivi on monikäyttöinen ja usein korvaamaton materiaali erilaisissa sovelluksissa. Sitä käytetään paperin ja sellun, teräksen, lasin, sokerin, maalien, rakennusaineiden, muovin, kumin ja monen muun valmistuksessa.

Useimpien päivittäin käyttämiemme kulutustuotteiden valmistuksessa on hyödynnetty kalkkikiveä. Aamiaispöytä kuvaa tilannetta hyvin: kahvi ja mehu valmistetaan juomavedestä, jonka puhdistuksessa käytetään kalkkikivipohjaisia tuotteita. Aterimet on valmistettu teräksestä, jonka valmistusprosesseissa tarvitaan kalkkia. Aikakauslehtipaperin ja -kartongin valmistuksessa käytetään täyteaineena ja päällysteenä paperipigmenttejä, joita jalostetaan kalkkikivestä.

Liiketoimintaa ympäristön ehdoilla

Kalkkikivi on Nordkalkin tuotteiden pääraaka-aine, jota yritys hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Liiketoiminta perustuu luonnon raaka-aineen kestävään ja tehokkaaseen käyttöön.

Materiaalitehokkuus, energiankulutus ja tuotannon sivutuotteiden hyödyntäminen ovat yrityksen vastuullisuuden keskeisiä mittareita. Raaka-aineiden hyödyntämisaste on lähes sata prosenttia. Ylijäämälämpö toimitetaan kaukolämpöverkkoihin paikkakunnilla, joissa Nordkalkilla on uuni ja lisäksi Lohjan Tytyrissä kaivokseen kerääntyvä pohjavesi otetaan talteen ja toimitetaan raakavetenä kaupungin vesilaitokselle.

Kalkkikivikasa, johon kauha kaataa lisää kiveä.
Kalkkikiveä käytetään useiden eri teollisuus- ja kuluttajatuotteiden valmistuksessa.

Uusia tuotteita tuotannon sivuvirroista

Kalkin polttoprosessissa syntyy sivutuotteena kalsiumkarbonaattia ja -oksidia sisältävää pölyä, josta tehdään tuotteita rakentamiseen, maatalouteen ja ympäristön hoitoon.

”Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö edellyttää meiltä resurssiviisasta toimintaa. CircVol-hankkeessa selvitämme kalkkiuunin suodatinpölyn soveltuvuutta maamassojen stabilointiin, joka avaisi paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia meille maanrakennusalalla”, kertoo Nordkalkin tuotepäällikkö Ossi Lindstedt.

Vastuullisuus on osa koko liiketoimintaa

Vuonna 2017 Nordkalk päivitti kestävän kehityksen strategiansa, toimintapolitiikkansa sekä tavoitteensa. Viime vuonna on keskitytty strategian jalkauttamiseen osaksi jokapäiväistä työtä.

Koko kaivostoimiala pyrkii jatkuvasti kestävämpään toimintaan, kuten myös Nordkalk. Ilman mineraaleja kestävää yhteiskuntaa ei voida kuitenkaan rakentaa. Tulevaisuudessa tuotannon sivutuotteet hyödynnetään entistä paremmin ja uusia käyttökohteita niille etsitään yhdessä asiakkaiden kanssa.