STM:n tilaama selvitys esittää kansallisen lääkekehityskeskuksen sijoittamista Turkuun

  • Sosiaali- ja terveysministeriölle luovutettu selvityshenkilö Jyrki Liljeroosin raportti esittää lääkekehityskeskuksen sijaintikaupungiksi Turkua
  • Turun alueella toimivat uudet lääkeyritykset ovat ainoina Suomessa kehittäneet lääkekeksintöjä kansainvälisille markkinoille
  • Kansallisen lääkekehityskeskuksen tavoitteena on alan toimintaedellytysten ja osaamisen vahvistaminen

Selvityshenkilö Jyrki Liljeroos esittää raportissaan osakeyhtiömuotoisen oikeushenkilön perustamista kansallisen lääkekehityskeskuksen toiminnan organisoimiseksi. Keskuksen sijaintia koskevassa selvityksessään Liljeroos esittää keskuksen sijoittamista Turkuun.

– Ehdotukseni tärkeimpinä perusteina ovat Turun kaupungin ja molempien yliopistojen voimakas tahtotila ja sitoutuminen tukemaan perustettavaa keskusta niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin sekä alueella oleva lääketeknologinen osaaminen ja lääkekehitykseen kohdistuvan tutkimustyön laajuus. Turussa ollaan valmiita viiveettömään toiminnan aloittamiseen kaupungin ja yliopistojen tuella. Lääkeyritysten panostukset uusien lääkkeiden ja diagnostiikan kehittämiseen ja tuottamiseen alueella ovat merkittäviä ja viime aikoina entisestään lisääntyneet (Orion Oyj, Bayer Oy, PerkinElmer Finland Oy, Biocad Oy). Turussa lääkealan ekosysteemi on laaja ja kehittyvä, toteaa Jyrki Lilljeroos raportissaan.

Turun seudulla vahva perinne lääkekehityksessä

Lääke- ja diagnostiikka-alan teollisuus työllistää Turun seudulla yli 3500 henkeä, mikä on 20 prosenttia koko kaupungin teollisista työpaikoista. Tutkijoita korkeakouluissa ja Tyksissä on noin 1000. Suomen lääkeviennistä noin 75 % tulee Turusta. Alueella toimivat uudet lääkeyritykset ovat ainoina Suomessa kehittäneet lääkekeksintöjä kansainvälisille markkinoille.

Selvityksessä todetaan vahvuuksia löytyvän myös muista kaupungeista, mutta Turun kohdalla todetaan alueen vahva perinne lääketieteen ja biotieteiden koulutuksessa, tutkimuksessa sekä teollisessa toiminnassa. Toimintaympäristön osaamisen ja verkostojen tukemana keskuksen toiminnan arvioidaan myös käynnistyvän nopeasti.

– Turussa on ollut pitkään lääkekehitykseen painottuva terveyden biotieteiden maisteriohjelma ainoana Suomessa. Äskettäin on perustettu tohtorikoulutusohjelma yhdessä Orionin kanssa. Koulutettujen asiantuntijoiden ohella akateeminen yhteisö tuottaa aktiivisesti uusia keksintöjä lääkekehityksen kohteiksi, Liljeroos toteaa.

Päätöksen tekee seuraava hallitus

Raportissa todetaan lisäksi Turun Tiedepuiston infrastruktuuri ja palvelut sekä Turun edelläkävijän rooli suomalaisessa biopankkitoiminnassa.

Linjauksen lääkekehityskeskuksen sijainnista ja oikeushenkilömuodosta tekee maan seuraava hallitus. Lääkekehityskeskuksen perustamisen valmistelu jatkuu liiketoimintasuunnitelman laatimisella keskukselle.

Tutustu tarkemmin selvitykseen lääkekehityskeskuksen sijaintikaupungista täällä (PDF).