Tekoäly kiinnostaa, mutta koetaan yrityksissä vielä etäiseksi

  • Varsinais-Suomen yrityksille suunnatun kyselyn perusteella lähes puolet yrityksistä ei vielä tiedä miten voisi tekoälyä hyödyntää
  • Kuitenkin 60 % yrityksistä on kiinnostunut tekoälystä
  • Koulutus, konkreettiset esimerkit ja yhteistyönä toteutettavat kokeilut nousevat yritysten toivelistan kärkeen

Tekoälyn eli AI:n (Artificial Intelligence), hyödyntäminen liiketoiminnassa on monessa varsinaissuomalaisessa yrityksissä vielä alkuvaiheessa. Turun seudun yrityksille suunnattuun kyselyyn vastanneista yrityksistä 78 % ilmoitti, ettei sen organisaatiosta löydy tekoälyosaamista. Lähes puolet vastanneista ei myöskään tiedä, miten voisi hyödyntää tekoälyä toiminnassaan. Vastanneista kuitenkin 60 % oli kiinnostunut saamaan lisätietoa tekoälystä.

Kyselyyn vastanneen 201 yrityksen joukosta noin viidennes ilmoitti omaavansa AI-osaamista. Vastaavasti tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet koki vieraaksi 45 % vastaajista.

– Tulosten perusteella yritykset on jaettavissa kolmeen segmenttiin. Ekspertit ovat eturintaman yrityksiä, jotka käyttävät ja kehittävät tekoälyä päivittäisessä työssään. Piloteiksi luokiteltavat yritykset ovat kiinnostuneita ja myös kykeneviä käynnistämään tekoälykokeiluja. Kolmannen ryhmän muodostavat prospektit, jotka eivät vielä ole tiedostaneet miten voisivat tekoälyä hyödyntää, kertoo Varsinais-Suomen tekoälyverkostosta Turku Science Park Oy:ssä vastaava Michael Lindholm.

Lindholmin mukaan tuloksista nousee vahvasti esiin tarve esimerkiksi 3–6 kuukauden pituisten kokeilujen toteuttamiseen.

– Yritykset kaipaavat selvästi lisää ymmärrystä tekoälyn tarjoamista konkreettisista mahdollisuuksista. Tarvitaan lisää käytännön esimerkkejä ja koulutusta, jotka avaavat tien yritysten toivomusten mukaisesti yhteisille kokeiluille. Näyttää siltä, että yritykset eivät koe tässä kilpailuasetelmaa, vaan jopa kansainvälinen yhteistyö piloteissa koetaan toivottavana. Kokeilusyklien on kuitenkin oltava nopeita, jotta kilpailijat eivät juokse ohi.

Noccelan opein perille ostokäyttäytymisestä

Noccela Oy on yksi tekoälyä tuotteissaan hyödyntävistä Turun seudun yrityksistä. Vuonna 2014 perustettu yritys on kehittänyt mm. XXL- ja Intersport-ketjuja palvelevan älykkään, reaaliaikaisen tuotesuojausjärjestelmän, joka perustuu tarkkaan sisätilapaikannukseen. Järjestelmä kykenee keräämänsä datan pohjalta seuraamaan varkaiden kulkemia reittejä ja siten tunnistamaan tilanteet, joissa myymälävarkauden todennäköisyys on normaalia suurempi.

– Samalla tavalla kauppa voi kehittää omia toimintojaan oppimalla asiakkaiden ostokäyttäytymisestä liikkeen sisällä. Tähän asti vain verkkokaupassa on voitu seurata, miten asiakas on ostotilanteessa tuotteidensa kanssa edennyt tai missä vaiheessa ostostapahtuma on keskeytynyt. Tekoälyn myötä koko ostoprosessin seuranta on mahdollista myös kivijalkamyymälöissä, jolloin esimerkiksi kampanjoita tukeville myyntipisteille voidaan löytää mahdollisimman hyvä sijainti liikkeessä, Noccelan hallituksen puheenjohtaja Tapani Talvitie kertoo.

Talvitien mukaan tekoälyn hyödyntäminen vaati harjoittelua ja etenemistä pienin askelin, mutta nopeissa sykleissä. Tärkeää on muistaa myös asiakaslähtöinen ajattelu, jossa etsitään ratkaisuja asiakkaiden toistuviin haasteisiin. Noccelalle tärkeää oli myös onnistuminen rekrytoinneissa muutama vuosi sitten, kun Microsoft- ja Nokia-taustaisia teletekniikan osaajia oli runsaasti tarjolla.

– Oman etunsa on tuonut myös kiristynyt tietosuoja. Oma teknologiamme ei seuraa ihmisiä, vaan tuotteita, mikä näin GDPR:n aikakaudella on helpottanut palveluidemme kehittämistä, Talvitie jatkaa.

Tekoäly ei kysy toimialaa

Turku Science Park Oy:n Lindholm muistuttaa, että tekoälyn hyödyntäminen ei juurikaan riipu yrityksen toimialasta. Globaalit selvitykset osoittavat, että se on jakautunut hyvin monipuolisesti eri aloille. Monessa tapauksessa kyse on myös yrityksen omasta datasta, jota kannattaa kerätä ja hyödyntää systemaattisesti.

Turku Science Park Oy:n ohella Varsinais-Suomen Tekoälyverkoston AI-kartoitukseen osallistui Turun yliopisto. Muita yhteistyökumppaneita olivat Yrityssalo Oy, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Turun Yrittäjät. Kyselyyn saatiin viime loka-tammikuun välisenä aikana yhteensä 208 vastausta, joista 201 edusti yrityksiä. Tulosten pohjalta Turku Science Park Oy kehittää alueen yrityksille suunnattuja tekoälyn hyödyntämiseen tähtääviä palvelujaan.

– Olemme jo aloittaneet ns. AI Academyn kehittämisen. Se tulee tarjoamaan alueen yliopistojen yhteisiä koulutuspaketteja. Suunniteltuun 20 opintopisteen kokonaisuuteen haluamme mukaan julkisen sektorin ohella yritys- ja elinkeinoelämän organisaatioita. Näin tukisimme yritysten siirtymistä kohti pilotointeja ja tekoälyn entistä laajempaa hyödyntämistä, Lindholm kertoo.

Lisätietoja kyselystä ja Turku Science Park Oy:n palveluista tekoälyn hyödyntämisestä kiinnostuneille yrityksille voi tiedustella Michael Lindholmilta.

Voit tutustua selvityksestä laadittuun raporttiin tästä.