Turun yliopisto tarjoaa digivalmennusta meri- ja metallialan yrityksille

  • Yritykset voivat hakea apua digitaitojensa vahvistamiseen
  • Maksutonta valmennusta on tarjolla eri osa-alueille
  • Palvelu on osa Digikyvykkyys-hanketta

Turun yliopisto haluaa auttaa Turun alueen meri- ja metallialan yrityksiä kehittämään henkilöstönsä digitaitoja. Parempien digitaitojen avulla yritys voi tehostaa toimintaansa, oli sitten kysymys tuotannosta, logistiikasta, talous- ja henkilöstöhallinnosta tai markkinoinnista. Lähtökohtaisesti valmennus on ilmaista yrityksille.

Digikyvykkyys-hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten henkilöstön nykyisiä digitaitoja sekä auttaa yrityksiä varautumaan tulevaisuuden digihaasteisiin. Yhteistyö yritysten ja yliopiston kesken käynnistyy keskustelulla, jossa selvitetään yrityksen digiosaamisen nykytila ja määritellään digikehitystarpeet lyhyellä ja pitkällä ajanjaksolla. Tämän jälkeen yliopiston asiantuntijat selvittävät Digikyvykkyys-hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen (Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto) koulutustarjontaa. Mikäli sopivaa koulutusta ei löydy tai yritys ei halua sitoutua kurssimuotoiseen koulutukseen, pyritään yritykselle rakentamaan räätälöityä valmennusta. Esimerkiksi asiantuntijaluennot, vierailevien professorien esitykset tai erilaiset yhteistyöfoorumit voivat olla hyvä keino päivittää yrityksen henkilöstön digiosaamista tavalla, joka vastaa yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin sisällöltään ja toteutustavaltaan.

Lisätietoja voi kysyä Turun yliopistosta: Digikyvykkyys-hanke, Ari Helin, ari.helin@utu.fi. Digikyvykkyys-hankkeen tukijoina ovat em. korkeakoulujen lisäksi EU:n ESR-rahasto ja 6Aika-kaupungit. Lisätietoja: digikyvykkyys.fi.