SHIFT 2019: Tekoälyhypestä kokonaisvaltaisempaan älykkyysajatteluun yrityksissä

  • SHIFT 2019 järjestetään 29.-30.8. Ruissalon Tapahtumatelakalla
  • SHIFT kannustaa kokonaisvaltaisempaan ajatteluun, jossa tavoite on älykäs liiketoiminta
  • Puhujiksi on jo kiinnitetty Jumanne Rajabu Mtabaliken, Yoshua Bengio sekä Dr. David Bach.

Kansainvälinen SHIFT Business Festival järjestetään 29.-30. elokuuta Ruissalon Tapahtumatelakalla. Tapahtuma kerää jälleen yhteen tuhansia tulevaisuus- ja teknologiaorientoituneita yritysvaikuttajia niin suomesta kuin ulkomailtakin. Ohjelma on rakentunut jo pitkälle, ja esiintyjiä julkaistaan tasaisesti kevään mittaan.

– Lähdimme koostamaan tämän vuoden ohjelmaa suoranaisen tekoälyhypen keskellä. Välillä tuli tunne, että teknologiasta oli tullut itsetarkoitus. Laajempi liiketoiminnallinen näkökulma ja teknologian vaikuttavuus tuntui välillä unohtuvan. Haluamme seuraavassa SHIFTissä kannustaa uusien teknologioiden luomista liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneita henkilöitä kokonaisvaltaisempaan ajatteluun. Emme halua saarnata tekoälystä, vaan edistää laajemmin älykkäämpää liiketoimintaa, taustoittaa SHIFT Business Festivalin toimitusjohtaja Mari Männistö.

Älykkäämmän liiketoiminnan puolesta

Kokonaisvaltaisesti älykäs liiketoiminta ottaa huomioon uuden teknologisen älykkyyden hyödyntämisen lisäksi esimerkiksi inhimillisen älykkyyden ja organisaation parviälyn
potentiaalin, sekä edistää koko organisaation läpi leikkaavaa tulevaisuuspositiivista, uteliasta ja innovatiivista toimintatapaa.

Veneitä Ruissalon Tapahtumatelakan laiturissa, taustalla rakennuksia.
SHIFT 2019 järjestetään Ruissalon Tapahtumatelakalla. Kuva: Ruissalon Tapahtumatelakka.

Lisäksi älykäs liiketoiminta on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa: ekologinen, eettinen ja sosiaalinen kestävyys toteutuvat, mutta samalla toiminta on omistajilleen voittoa tuottavaa. SHIFTin älykkään liiketoiminnan filosofian mukaan nämä perinteisen ajattelumallin mukaan vastakohtaiset näkökulmat eivät suinkaan ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan vahvistavia.

– Useat yritykset ovat toki jo älykkäitä usealla eri osa-alueella, mutta väitämme että
oman liiketoimintansa älykkyyden kokonaisvaltainen ja systemaattinen tarkastelu
auttaa löytämään uusia kehitysmahdollisuuksia. Tarjoamme tähän jatkossa työkaluja
sekä digitaalisissa kanavissamme, että tietenkin itse businessfestivaalissa,
Männistö lupaa.

Jälleen luvassa huippupuhujia

SHIFTin vuoden 2019 teema on Shapeshifting Intelligence. Ohjelma käsittelee tulevaisuudenkuvia älykkyydestä ja sen sovelluksista liiketoiminnassa laaja-alaisesti. Nyt julkaistuihin puhujiin kuuluvat muun muassa teknologian vaikuttavuudesta puhuva Afrikan startup-ekosysteemin kummisetä Jumanne Rajabu Mtabaliken, yhdeksi koneoppimisen isistä tituleerattu tohtori Yoshua Bengio, sekä neurotieteilijä ja miljardiluokan startup-yrittäjä Dr. David Bach.

Mtabalikenin työ on esimerkki siitä, kuinka älykkäällä liiketoiminnalla voi muuttaa maailmaa paremmaksi. Hän pyrkii edistämään afrikkalaisen startup-ekosysteemin toimintamalleja, joilla rakennetaan investointikelpoisia yrityksiä ja kehitetään yhteisön osaamista. Yoshua Bengio puolestaan tunnetaan erityisesti uraauurtavasta työstään koneoppimisen kehittämiseksi. Hän tulkitsee älykkyyden kyvyksi tehdä “hyviä päätöksiä”. Hyvät päätökset ja älykäs bisnes perustuvat hyvin tutkitulle tiedolle. Mutta, oli tausta tutkittu miten hyvin tahansa, vaikutuksia on silti aina mietittävä tarkoin: neurotieteen edistysaskeleita ja mahdollisia vaikutuksia valottaa Dr. David Bach. Hän on parannellut
neuroteknologian avulla omia kognitiivisia kykyjään vuosien ajan menestyäkseen liike-elämässä paremmin. Tästä herääkin kysymys, onko teknologisella parantelulla ollut vaikutusta hänen luomiensa yritysten kasvuun miljardiluokkaan.

SHIFT Business Festival 29.-30.8.2019 Ruissalon Tapahtumatelakalla. www.theshift.fi