Onko yritykselläsi tarvetta kyberturvallisuuskoulutukseen?

  • Turun ammattikorkeakoulu selvittää yritysten kyberturvallisuuteen liittyviä koulutustarpeita
  • Kyberturvallisuuden integroiminen osaksi johtamista ja prosesseja on haaste
  • Kyselyn ohella tulossa on 5.3. Tietoturvapäivä 2019 -seminaari

Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta ja näin ollen myös erittäin haavoittuvainen niihin kohdistuville häiriöille.  Digitaalisuuden muuttaessa toimintaympäristöä oleellisesti tarvitaan kyberturvallisuusosaamista kaikilla sektoreilla. Haasteena tulee olemaan kyberturvallisuuden integroiminen osaksi yritysten johtamista ja prosesseja.  Tietoturva on kokonaisuus, jonka muodostavat ihmisten toiminta, laitteet ja järjestelmät.

ESR-rahoitteisen Kyberturvaajat-hankkeen päätavoitteena on kehittää olemassa olevista tutkintokoulutusten osista työelämäkoulutuksia. Työelämäkoulutukset rakennetaan toteutustavoiltaan pk-yrityksille sopiviksi ja sisällöiltään suoraan tukemaan alaan liittyviä työtehtäviä.

– Osana hankkeen toimintaa, teemme Varsinais-Suomen yrityksille kyselyn, jolla pyritään määrittelemään tarpeita kyberturvallisuuskoulutusten sisällöksi.  Vastanneiden yritysten kesken arvotaan yhden päivän kestoinen tieto- tai kyberturvallisuuskoulutus Turun ammattikorkeakoulun tarjonnasta, kertoo yliopettaja ja tutkimusvastaava Jarkko Paavola Turun ammattikorkeakoulusta.

Kyselyyn toivotaan vastauksia 15.3.2019 mennessä. Linkin kautta myös mahdollisuus ilmoittautua 5.3.19 järjestettävään Tietoturvapäivä 2019- seminaariin.

Kyselyyn ja 5.3. järjestettävän Tietoturva 2019 -seminaarin ilmoittautumiseen pääset tästä linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/EF02140E0B86C487.par

Jarkko Paavolalta voi kysyä lisätietoja osoitteesta jarkko.paavola@turkuamk.fi ja puhelinnumerosta 040 355 0335.