Yritysten verojalanjälki Varsinais-Suomessa 2,92 miljardia euroa

· Keskuskauppakamarin Suuressa veroselvityksessä tarkastellaan yritysten maakuntakohtaista verojalanjälkeä
· Tarkastelussa ovat mukana arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläkemaksut ja yhteisövero
· Suurimmat verovirrat kertyvät teollisuudesta, rakentamisesta ja kaupan alalta

Varsinaissuomalaisten yritysten verojalanjälki oli vuonna 2017 yhteensä 2,92 miljardia euroa, selviää Keskuskauppakamarin Suuresta veroselvityksestä. Lähes 20 000 Varsinais-Suomeen rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja verohallinnolle vuonna 2017. Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, rakennusalalta sekä kaupan alalta, kun tarkastellaan yhteisöveron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää.

Yritysten verojalanjälkeä kuvaavaan Keskuskauppakamarin Suureen veroselvitykseen on kerätty yritysten maakuntakohtainen verojalanjälki. Kultakin alueelta tarkastelussa ovat mukana suurimmat verot ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläkemaksut ja yhteisövero. Selvitys sisältää myös maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017, jotka Varsinais-Suomessa olivat tukku- ja vähittäiskauppa (274 miljoonaa euroa), rakentaminen (105 miljoonaa euroa), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (76 miljoonaa euroa) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (65 miljoonaa euroa).

Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo pitää yritysten kerryttämää veroeuropottia maakunnalle erittäin merkittävänä. Hän muistuttaa, että kun halutaan vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen rahoitusta, täytyy satsata yritysten toimintaedellytyksiin.

”Osaavan työvoiman saaminen sekä työvoiman ja tavaroiden liikkumisen mahdollistavat hyvät yhteydet ovat keskeisiä asioita sen turvaamiseksi, että yrityksemme osallistuvat jatkossakin yhteisten asioiden rahoittamiseen veroeurojensa avulla”, Leiwo muistuttaa.