Turun Tiedepuisto hyötyi Baltic Urban Lab -hankkeen selvityksistä

  • Hanketta hyödynnettiin Itäharjulle laajenevan Turun Tiedepuiston taustaselvityksiin
  • Lisätietoa maaperän puhdistuksen ja pysäköintisuunnittelun tueksi
  • Toteutuksessa oli mukana useita Itämeren alueen kaupunkeja ja toimijoita 

Turun kaupunki on ollut mukana 2018 päättyneessä kansainvälisessä Baltic Urban Lab -hankkeessa. Pääpaino kehittämishankkeessa oli käytöstä poistuneiden teollisuusalueiden tuominen mukaan moderniin kaupunkisuunnitteluun. Turussa pilottialueena toimi Itäharjun kolmion teollisuusalue, joka on osa Turun Tiedepuistoa.

Baltic Urban Lab -hankkeessa on testattu sitä, miten teollisuusalueita voidaan ottaa aiempaa paremmin uusiokäyttöön. Projektin kokeiluympäristöinä toimivat brownfield-pilottialueet Turusta, Norrköpingistä, Riiasta ja Tallinnasta. Kehittämishankkeessa keskeisellä sijalla oli julkisen hallinnon, yritysten ja käyttäjien välinen yhteistyö ja sen kehittäminen (PPP-mallit).

Turussa pilotiksi valikoituneen Itäharjun alueen ja Baltic Urban Lab -hankkeen avulla on mallinnettu ja osittain testattu kokonaan uutta lähestymistapaa suurien aluekokonaisuuksien suunnitteluun ja yhteistyöhön. Visiotason suunnittelu hallinnonrajat ylittävine ja yhdistävine tavoitteineen on tuonut lisäarvoa perinteisen tekemisen malliin.

Maaperän tutkimus ja pysäköintiselvitys työkaluiksi jatkotoimille

Turun pilottialueella tarkasteltiin maa-ainesten käsittelyyn ja puhdistukseen liittyviä kysymyksiä. Hanke tuotti aluetta koskevan maaperätietojen kartoituksen sekä näihin liittyvän alustavan riskianalyysin. Hankkeessa kehitettiin myös maaperän käsittelyyn liittyvä monistettava, kiertotalousajatteluun perustuva toimintamalli.

Lisäksi hanke rahoitti Turun Tiedepuiston pysäköintiselvityksen Tiedepuiston jatkosuunnittelun pohjatiedoksi.

Kansainvälisyys toi ideoita ja näkyvyyttä

Baltic Urban Lab korosti Turun roolia Itämeren alueella. Kansainvälisen hankkeen kautta Turku osallistui aktiivisesti kokemusten vaihtoon ja hyvien käytäntöjen kartoittamiseen muiden kaupunkien kanssa.

Hankkeessa mukana olivat Itämeren kaupunkien liiton kestävien kaupunkien komissio, Nordregio, Turun yliopiston Brahea-keskus sekä Norrköpingin, Riian, Tallinnan ja Turun kaupungit.

Baltic Urban Lab -projektin aikataulu ajoittui välille 2015 – 2018. Hanketta rahoitti INTERREG Central Baltic -ohjelma.