Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeen ensimmäisen pilotin kumppaniksi DHL Express

  • Puutorille rakennetaan yhteiskäyttöinen CityHUB kaupunkiterminaali
  • DHL Express tuo Turun katukuvaan Cubicycle-tavarapyörän pyöräkuriirien kuljetuksia varten
  • Turun kaupunki toimii hankkeessa mahdollistajan roolissa eli kokeilualustan tarjoajana

Turun kaupungin isännöimä Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke on solminut yhteistyösopimuksen DHL Express (Finland) Oy:n kanssa hankkeen ensimmäisestä pilottikokeilusta. Pilotissa rakennetaan lähijakeluasema, CityHUB, Turun Puutorille.

Yhteiskäyttöisen CityHUBin toiminta-ajatus on, että kuljetusyritykset voivat tuoda keskustan alueelle toimitettavia lähetyksiä hubille, josta ne toimitetaan vastaanottajille kevyellä kuljetuskalustolla. Lisäksi asemalle tulee noutopiste alueen asukkaita, yrityksiä sekä joukkoliikenteen käyttäjiä varten.

Esimerkiksi Pariisissa ja Göteborgissa kaupunkiterminaalitoiminnasta on saatu erittäin hyviä kokemuksia ja toiminta on kaupallisesti kannattavaa. Samalla keskusta-alueiden turvallisuus on parantunut jakelukaluston muututtua kevyemmäksi.

Mallia Euroopasta

Pyöräkuriiritoiminta on yleistynyt Euroopassa vauhdilla ja se helpottaa ja nopeuttaa jakelua ahtaissa keskustaolosuhteissa. CityHUBin avulla toimintaa voidaan tehostaa vielä entisestään, koska se sijaitsee aivan ydinkeskustan tuntumassa.

– CityHUB tulee toimimaan DHL Expressin pyöräkuriirien ”kotipesänä” Turussa ja tulevaisuudessa myös pakettilähetysten jättö- ja noutopisteenä. Sijainti ydinkeskustassa on erinomainen. Saimme viime kesänä Turussa hyviä kokemuksia pyöräkuriiritoiminnasta, ja nyt sitä on luontevaa laajentaa. Tulemme ottamaan Turussa ensi kesänä käyttöön suuremman tavarapyörän, Cubicyclen, jonka tavaratila vetää kuutiometrin verran lähetyksiä, kertoo operatiivinen johtaja Janne Appel DHL Expressistä.

Pilottikokeilu käynnistyy Turussa keväällä 2019 ja jatkuu 12 kuukautta, jotta toimintaa voidaan testata kaikkina vuodenaikoina.

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeen aikana vuoden 2020 loppuun mennessä tehdään useita nopeita kokeiluja sekä muutama pidempiaikainen pilottikokeilu. Kokeilujen tarkoituksena on testata erilaisia ratkaisuja autenttisessa ympäristössä.

– Hankkeen toiminta on avointa, joten aseman toimintaan voi liittyä muitakin yrityksiä ja sen yhteydessä voidaan kokeilla uudenlaisia palvelumalleja, jotka liittyvät kaupunkilogistiikkaan, sanoo Jere Lumikko Turun kaupungilta.

Tukea Turun hiilineutraaliustavoitteille

Kaupungit toimivat hankkeessa mahdollistajan roolissa eli kokeilualustan tarjoajana. Yrityksiä haastetaan kehittämään uudenlaisia ratkaisuja yhteistyössä kaupungin kanssa erilaisten innovaatiohaasteiden avulla.

Hanke tukee osaltaan Turun hiilineutraaliustavoitteita sekä keskustan kehittämistä. Hankkeen aikana pyritäänkin ottamaan huomioon vähähiilisyys ja ekologisuus kaikissa toiminnoissa. Myös monet kuljetusyritykset ovat entistä enemmän kiinnittäneet huomiotaan ympäristöystävällisyyteen.

– Nouto- ja jakelutoimintojen päästöjen vähentäminen on osa yrityksemme ympäristötavoitteita. DHL:n globaalina tavoitteena on pienentää logistiikkaan liittyvät päästönsä nollaan vuoteen 2050 mennessä, Appel selventää.

Parhaillaan on käynnissä Puutorin aseman tiloista tarjouskilpailu, jonka jälkeen päästään suunnittelemaan toteutuksen tarkempaa aikataulua ja aseman toimintoja yhdessä toimijoiden kanssa. Tilat rakennetaan tilapäisratkaisuna ja ne ovat tarvittaessa siirrettävissä. Tarkoituksena on kokeilla aseman toimintaa eri paikoissa ja hankkeen aikana tullaan todennäköisesti perustamaan useampi lähijakeluasema.