Kauppakamarin vientipalkinto Pemamek Oy:lle

  • Pemamek Oy on vuonna 1970 perustettu perheyritys
  • Tuotannosta noin 90 prosenttia menee vientiin
  • Suurimpia vientimaita ovat  Yhdysvallat, Venäjä, Australia, Ranska, Saksa, Portugali ja Italia

Turun kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta on myöntänyt vuoden 2018 Varsinais-Suomen vientipalkinnon Pemamek Oy:lle. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen luovutti palkinnon tänään yrityksen hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikoselle ja toimitusjohtaja Jaakko Heikoselle.

Pemamek Oy on vuonna 1970 perustettu perheyritys, joka suunnittelee ja valmistaa hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja raskaalle metalliteollisuudelle. Yritys on toimittanut jo yli 15 000 automaatioratkaisua asiakkaille 50 eri maahan.

Pemamek Oy:n vuosittaisesta tuotannosta noin 90 prosenttia menee vientiin. Yrityksen suurimmat vientimaat ovat muun muassa Yhdysvallat, Venäjä, Australia, Ranska, Saksa, Portugali ja Italia.

Kuvassa (vas.) Turun kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Pasi Vuorinen, Pemamek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen, toimitusjohtaja Jaakko Heikonen ja ulkomaankauppa -ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Vienti on pitkään ollut merkittävä osa Pemamekin toimintaa. Viennin osuus liikevaihdosta (90%) on pysynyt yhtä vahvana jo vuosia. Viimeisen kahden vuoden aikana yritys on ollut vahvassa kasvussa. Suurin kehitys on ollut uusien asiakkuuksien hankkimisessa ja vientimaiden markkinaosuuksien kasvattamisessa. Tulevaisuuden kasvunäkymät ovat myös erittäin hyvät.

”Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä yrityksen viennin kasvattamisen eteen. Tämä on hieno tunnustus siitä, että olemme vieneet asioita oikeaan suuntaan. Globaalit markkinat ovat Pemamekille merkittävät, ja tulemme myös jatkossa panostamaan yrityksen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen ja uusien markkinoiden löytämiseen”, kertoo Pemamek Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Heikonen.

Vientipalkinnon avulla Turun kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta pyrkii nostamaan esiin kannustavia esimerkkejä kansainvälisesti menestyvistä varsinaissuomalaisista yrityksistä. Tärkeimmät kriteerit palkinnon saamiseen ovat viennin osuus liikevaihdosta ja viennin prosentuaalinen kasvu. Palkittavan yrityksen on myös osoitettava, että kehitys jatkuu positiivisena ja että se on oman alansa merkittävä toimija globaalilla tasolla.

”Kansainvälistymisvaliokunta päätti yksimielisesti osoittaa palkinnon tänä vuonna Pemamek Oy:lle. Yritys on erinomainen esimerkki vahvasta ja hyvässä vauhdissa olevasta varsinaissuomalaisesta vientiyrityksestä”, toteaa kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Pasi Vuorinen.

Turun kauppakamari jakoi Varsinais-Suomen vientipalkinnon nyt yhdettätoista kertaa. Aiemmin palkittuja yrityksiä ovat Bayer Oy, Vahterus Oy, Treston Oy, Trafotek Oy, Ledil Oy, Almaco Group, Elomatic Oy, Teleste Oy, Hytest Oy sekä Biovian Oy.