Uusi laite tuo samanaikaisen PET- ja magneettikuvauksen Turkuun ensimmäisenä Suomessa

  • Uusi PET-magneettilaite mahdollistaa nopeammat ja paremmat kuvat
  • Laite saadaan PET-keskukseen arviolta marraskuussa 2019
  • Alussa laitteella on merkitystä eniten tutkimuspuolella

Tämän vuoden aikana PET-keskukseen, Turun yliopistollisen keskussairaalan mäelle, on tulossa uusi PET-magneettilaite. Laite mahdollistaa entistä nopeammat ja paremmat kuvat muun muassa aivo- ja syöpätutkimuksissa.

Nykyinen PET-magneettitutkimus kestää noin pari tuntia ja kuvauksessa otetaan PET-kuvat ja magneettikuvat erikseen. Tulevaisuudessa nämä voidaan ottaa samanaikaisesti ja tutkimus tulee kestämään reilusti alle tunnin.

Suomen Akatemian rahoitus mahdollistaa hankinnan

Hankinnan rahoitus koostuu Suomen Akatemian rahoituksesta joka on 1,7 miljoonaa euroa, Turun yliopiston osuus on 744 000 euroa ja sairaanhoitopiirin osuus 1,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta on siis yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, mikä riittää laitteen hankkimiseen.

Laite saadaan PET-keskukseen tämän vuoden puolella, arviolta marraskuussa 2019.

Tarkemmat kuvat, pienemmät kustannukset

Tyks Kuvantamisen toimialuejohtaja Satu Jääskeläinen, ja PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti
Satu Jääskeläinen, Tyks Kuvantamisen toimialuejohtaja ja PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti

Nykyisin potilas on samalla sängyllä, joka kääntyy ja potilaan asentokin muuttuu. Erikseen otetut kuvat eivät ole yhtä tarkkoja ja luotettavia kuin samanaikaiset kuvat.

Alussa laitteella on merkitystä eniten tutkimuspuolella, etenkin aivotutkimuksessa, mutta myös jo potilashoidossa.

Alkuun tärkeimmät kliiniset sovellukset ovat syöpäsairauksien tutkimuksessa ja hoidon suunnittelussa. Siitä on etua myös sydäntutkimuksissa.

–  Nopeus ja tehokkuus vaikuttavat suoraan hintaan, yli puolet tutkimushinnasta johtuu kuvausajasta. Jos kuvausaika saadaan puoleen, se tarkoittaa, että kustannukset per potilas laskevat. Sen seurauksena PET-magneettitutkimuksen hinta pienenee, sanoo PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti.

Potilaille helpompaa ja nopeampaa

Suurin hyöty potilashoidossa ovat lasten tutkimuksissa, lisäkilpirauhasen kuvauksissa ja muissa neuroendokriinisten kasvainten tutkimuksissa. Niiden diagnostiikassa on erityisen paljon hyötyä samanaikaisuudesta.

–  Potilas ei joudu makaamaan täällä puolta päivää, vaan hän selviää tutkimuksesta paljon aiempaa nopeammin. Lisäksi uudella tekniikalla pystymme yksilöllisesti räätälöimään hoidot oikein parhaalla mahdollisemmalla tavalla, ettei tehdä turhia tai vääriä leikkauksia tai toimenpiteitä, sanoo Satu Jääskeläinen, Tyks Kuvantamisen toimialuejohtaja.

Uutta laitetta voidaan hyödyntää esimerkiksi aivoinfarktitutkimuksissa, neuropsykiatrisissa ja -psykologisessa tutkimuksissa ja HIFU:ssa, eli suurenergiaisessa kohdistetussa ultraäänessä.

– Varsinkin aivotutkimuksessa on tärkeää saada samanaikaiset kuvat, koska aivot ovat koko ajan jatkuvassa aktivaation tilassa, joka voi parin tunnin sisällä muuttua monta kertaa, sanoo Jääskeläinen.

– Sydäntutkimuksissa voidaan samalla kuvantaa pumppaustoiminta ja mitata hapenkäyttö, kertoo Knuuti.

PET-keskuksen ja Turun yliopiston aivotutkija Lauri Nummenmaa

Dosentti Lauri Nummenmaa on PET-keskuksen ja Turun yliopiston aivotutkija. Hänestä samanaikainen PET- ja magneettitutkimus on ensiarvoisen tärkeä aivotutkimuksessa.

– Laitteen avulla voimme ensimmäistä kertaa mitata samaan aikaan aivojen rakennetta ja toimintaa, mikä tietysti nopeuttaa tutkimusta merkittävästi ja me voimme myös mitata aivojen toimintaa usealla eri tavalla.

Nummenmaan tutkimusryhmä on paljon tutkinut erilaisia välittäjämolekyylejä ja niiden vaikutusta tunteisiin ja tunnehäiriöihin, esimerkiksi impulsiivisuudessa, aggressiivisuudessa ja riippuvuushäiriöissä.

– Laite mahdollistaa ensimmäistä kertaa reaaliaikaisen PET- ja magneettitutkimuksen välittäjämolekyylien toiminnasta, eli mitkä molekyylit ovat esimerkiksi kiukun, ahdistuneisuuden tai surullisuuden taustalla, sanoo Nummenmaa.

PET-keskus on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan valtakunnallinen tutkimuskeskus. Keskus on Suomen johtava PET-tutkimusten kehittäjä.

 

Faktaa PET-kuvauksesta:

Positroniemissiotomografia, eli PET-kuvaus, on isotooppilääketieteen alaan kuuluva kuvantamismenetelmä, jossa käytetään lyhytikäisiä radioisotooppeja.

Radioaktiivinen merkkiaine koostuu positroneja lähettävistä radionuklideista. Radioaktiivinen merkkiaine annetaan kuvattavalle henkilölle laskimon tai keuhkojen kautta, jonka jälkeen pää tai vartalo kuvataan erikoiskameralla.

Faktaa laitteesta:

Nimi: PET-magneettikuvantamisyhdistelmälaite

Kutsumanimi PET-keskuksessa: PET-MRI

Kuvauksia: Arvio vuodessa noin 1500 kuvausta.

Pohjoismaissa: on yksi vastaava laite Uppsalassa, Ruotsissa