Turun yliopisto mukaan kansainväliseen merialan yrityskonsortioon

  • Kansainvälinen meriteknologiayritysten konsortio on kutsunut Turun yliopiston mukaan kehittämään konttilaivojen investointi- ja operointitehokkuutta
  • Turun yliopisto tutkii konsortiossa rahoitus- ja liiketoimintamallivaihtoehtoja
  • Meri ja merenkulku on yksi yliopiston temaattisista kokonaisuuksista

Turun yliopisto on kansainvälisen merialan yrityskonsortion ainoa yliopistokumppani ja edustaa tutkimuksellista osaamista. Turun yliopisto kutsuttiin mukaan kansainvälisten meriteknologiayritysten yhteiseen kehityskonsortioon, joka tähtää konttilaivojen investointiprosessin kehittämiseen ja uudenlaisten liiketoimintamallien synnyttämiseen.

Elokuussa 2018 syntynyt kansainvälisten meriteknologiayritysten yhteinen kehityskonsortio on kutsunut Turun yliopiston mukaan kehittämään konttilaivojen investointi- ja operointitehokkuutta.

Konsortiota johtaa dubailainen Zaitoun Green Shipping. Yrityskumppanit ovat MacGregor, Carina Solutions, Wärtsilä, Winterthur Gas & Diesel, Mitsubishi Heavy Industries Machinery and Equipment sekä Gaztransport & Technigaz.

Turkulaiset tutkivat rahoitus- ja liiketoimintamalleja

Konsortion tavoitteena on yhdistää hajallaan oleva elintärkeä investointi- ja operointiosaaminen ja luoda nykyistä tehokkaampi sekä myös ympäristöystävällisempi toimintamalli globaaliin konttiliikenteeseen.

Turun yliopiston rooli konsortiossa on tutkia rahoitus- ja liiketoimintamallivaihtoehtoja sekä investointivaiheessa että operointivaiheessa. Erityinen painotus on arvonluontimahdollisuuksissa tehokkuutta ja toisaalta ympäristöystävällisyyttä kasvattamalla. Turun yliopistossa hanketta toteuttaa kauppakorkeakoulu.

‒ Olemme erittäin mielissämme saadessamme työskennellä alan johtavien kansainvälisten yritysten kanssa ja olla mukana luomassa tulevaisuuden konttilaivaratkaisuja, jotka ottavat huomioon sekä taloudellisen tehokkuuden että ympäristöystävällisyyden, sanoo Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja yritysyhteistyöstä vastaava johtaja Antti Saurama.

Saurama jatkaa, että uusien ratkaisujen tarve on ilmeinen.

‒ Globaali ala on raportoinut tehokkuusvajeesta ja huonoista taloudellisista tuloksista. Samanaikaisesti maailman merenkulkujärjestö IMO:n päätökset merkitsevät päästövähennyksiä ja uusien laivateknologioiden käyttöönottoa. Laivainvestoinnit, joita tehdään noin 25 vuoden elinkaarella, pitää suunnitella huolellisesti.

Tavoitteena taloudellinen tehokkuus ja ekologisuus

Konsortiota johtavan Zaitoun Green Shippingin toimitusjohtaja Mohammed Zaitoun uskoo, että nyt perustettu konsortio pystyy haastamaan nykyiset toimintamallit.

‒ Olen nähnyt läheltä alan ongelmat jo pitkään. Ekosysteemi ja toimintamallit ovat pysyneet liian kauan samoina ja tehottomina. Merisektorin johtavista yrityksistä koostuva kansainvälinen konsortio pystyy kuitenkin haastamaan nykyiset toimintamallit ja lisäämään merkittävästi alusten taloudellista tehokkuutta huolehtien samalla tiukimmista mahdollisista ympäristövaatimuksista, toteaa Mohammed Zaitoun, joka toimi aikaisemmin pitkään United Arabic Shipping Companyn (UASC) uudisrakennusjohtajana.

Meri ja merenkulku on yksi Turun yliopiston tutkimuksen temaattisista kokonaisuuksista. Meren ja merenkulun temaattinen kokonaisuus perustuu vahvaan monitieteisen tutkimusperustaan, jossa eri tieteenalojen mereen ja rannikkoympäristöihin sekä niihin liittyvään talouteen ja kulttuuriin kohdistuva tutkimus yhdistyy. Esimerkkejä tutkimuskohteista ovat Itämeren tilaan vaikuttavat luonnon prosessit ja ympäristömuutokset, merihistoria ja rannikkoyhteisöjen tutkimus, miehittämätön meriliikenne sekä digitalisaatio merenkulun ja meriteollisuuden aloilla. Kokonaisuus on yhteinen Åbo Akademin kanssa.