Kolmelle Turun seudun yritykselle EU-avustus liiketoimintasuunnitelman laadintaan

  • EU:n komissio avusti 246 pk-yritystä 24 maassa yhteensä 12,2 miljoonalla eurolla
  • Suomessa avustuksen sai kuusi yritystä, joista kolme on Turun seudulta
  • Rahoitusta hakeneita oli yhteensä 2111

EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelmaan kuuluvan ensivaiheen EIC Pilot -rahoituksen tarkoituksena on auttaa yrityksiä viemään innovaationsa  nopeammin markkinoille. Tätä varten yritykset saavat kukin 50 000 euron avustuksen liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Lisäksi niille tarjotaan ilmaiseksi yritysvalmennusta ja erilaisia tukipalveluja nopeuttamaan liiketoiminnan kasvua.

Suomesta avustuksen sai kuusi yritystä ja hanketta. Niistä puolet sijaitsee Turun seudulla.

Comptek solutions Oy Liedosta parantaa yhdistelmäpuolijohteiden valmistusprosessia. Yhdistelmäpuolijohteet mahdollistavat hyvin suorituskykyisten ja vähän virtaa kuluttavien komponenttien valmistuksen, mutta ongelmana on suorituskykyä heikentävä hapettumisilmiö puolijohteiden monimutkaisessa valmistuksessa. Comptekin ratkaisun odotetaan merkittävästi ehkäisevän hapettumista.

Medicortex Finland Oy Turusta kehittää biomerkkiaineisiin perustuvaa edullista sylki- ja virtsatestiä, jolla voidaan nykyistä helpommin, tarkemmin ja halvemmalla diagnosoida tapaturmaisen aivovamman lievät ja keskivaikeat muodot. Jopa 90 prosenttia aivovammatapauksista on lieviä tai keskivaikeita, ja ne ovat myös vaikeimmin havaittavia tapauksia.

Turusta tulee myös KINE, jonka BOXBOT-hankkeessa kehitetään menetelmää esimerkiksi pakettiautojen ja rahtilaivojen rahtitilan käytön optimointiin. Nykyisellään jopa 40 prosenttia kuljetuksissa käytettävissä olevasta rahtitilasta jää hyödyntämättä. BOXBOT käyttää 3D-mallinnusta ja monimuuttuja-algoritmia, jolla voidaan nopeasti laskea paras vaihtoehto rahdin sijoitteluun ja lastausjärjestykseen.

Muut avustuksen saaneet yritykset ovat oululainen Valtavalon WIISAS-hanke sekä helsinkiläiset Imagen Oy ja Karsa Oy.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen yritykset voivat hakea kakkosvaiheen rahoitusta, jonka on tarkoitus tukea esimerkiksi kehitettyjen tuotteiden ja ratkaisujen demonstrointia, testausta, pilotointia ja skaalausta. Toisessa vaiheessa rahoituksen määrä on 0,5–2,5 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen vaiheen rahoitushakuun osallistui tällä kierroksella 2111 pk-yritystä ympäri Eurooppaa. Näistä 50 000 euron avustuksen sai 246 innovaatiohanketta, joista kuusi oli suomalaisvetoisia.

Lisätietoa EIC Pilot -rahoituksesta: http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm#