Kuluttajakeskeiset liiketoimintamallit uudistavat elintarvikeketjua

  • Elintarvikeketju on muuttumassa verkostomaiseksi, kuluttajakeskeiseksi toimintaympäristöksi, johon esimerkiksi digitalisaatio ja ruoan elämyspotentiaali vaikuttavat
  • Ruokaketju työllistää Varsinais-Suomessa lähes 16 000 henkilöä
  • Varsinais-Suomalaisille elintervikealan pk-yrityksille on luvassa tukea uudistumiseen KulTa-hankkeesta

Elintarvikeketju on muuttumassa verkostomaiseksi, kuluttajakeskeiseksi toimintaympäristöksi, jossa vanhoja totuttuja toimintamalleja tullaan radikaalisti uudistamaan. Kuluttajat ruokatalouden keskiössä (KulTa) -hankkeen päätavoitteena on parantaa varsinaissuomalaisten mikro- ja pk-elintarvikeyritysten kilpailukykyä. Osatavoitteina on synnyttää uutta liiketoimintaa ja kasvua ruokasektorilla sekä tukea kasvuhalukkaita elintarvikealan yrityksiä.

Ruokaketjun merkitys Varsinais-Suomelle on mittava. Ruokaketjun toimipaikat kattavat yli viidenneksen kaikista Varsinais-Suomen maakunnan toimipaikoista ja liikevaihto on 15 % koko maakunnan liikevaihdosta. Tilastokeskuksen mukaan ruokaketjun työllistävä vaikutus on hieman alle 16 000 henkilöä.

– Kun yhtälöön lisätään se, että 70 % elintarvikkeita jalostavista yrityksistä sijaitsee maaseudulla ja yli 80 % näistä yrityksistä työllistää alle kymmenen henkilöä, on selvää, että uusimman tiedon, kuluttajaymmärryksen ja yhteistyöverkostojen synnyttäminen on keskeistä ruokajärjestelmän ja elintarvikealan yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi, toteaa projektipäällikkö Johanna Mattila Turun yliopiston Brahea-keskuksesta.

Mattila koordinoi Kuluttajat ruokatalouden keskiössä (KulTa) -hanketta ja kertoo, että Varsinais-Suomen elintarvikesektorilla toimii jo nyt ainutlaatuinen alan yrityksiä palveleva verkostomainen yhteistyöfoorumi, jonka keskiössä on tutkimuksen kytkeytyminen seutukunnallisiin elinkeinopalveluihin.

Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa tullaan hankkeen tukemana ottamaan laajassa mittakaavassa käyttöön erilaiset digitaaliset ratkaisut, joissa yritykset pääsevät laajentamaan asiakaskuntaansa sekä parantamaan tuotantoprosessien tehokkuutta.

– Elintarvikkeiden kulutus lisääntyy niin omalla alueella kuin valtakunnallisestikin sekä kuluttajien että ammattiostajien aktivoitumisen kautta. Hanke mahdollistaa konkreettisen lisäpanostuksen elintarvikealan yritysten kasvun tukemiseen, sanoo projektipäällikkö Heidi Jaakkola Ukipolis Oy:stä.

– Ruoan elämyspotentiaali tulee selkeästi esille myös matkailupalveluissa sekä konferensseissa, joita alueella järjestetään. Kehittämistoimenpiteiden pitkäkestoisena vaikutuksena varsinaissuomalaisten maaseutualueiden mikro- ja pk-elintarvikeyritysten osaaminen ja sitä kautta liiketaloudellinen kannattavuus lisääntyvät, Mattila lisää.

Ruokaketjua kehitetään avoimella monialaisella yhteistyöllä

KulTa-hanketta koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus ja osatoteuttajina toimivat Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Novida Ammattiopisto ja lukio, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki. Hankkeen kohderyhmiä ovat varsinaissuomalaiset elintarvikealan yritykset sekä ruokasektorin asiantuntijat ja muut toimijat aina alkutuotannosta elintarvikkeiden jalostukseen, tukku- ja vähittäiskauppaan sekä food service -sektoriin ja alan opiskelijoihin.

– Hankkeen toimenpiteet ovat kaikille avoimia ja uusia yrityksiä sekä yrittäjyyttä suunnittelevia otetaan mieluusti mukaan toimintaan, kertoo hankevastaava Margot Wikström Paraisten kaupungilta.

Yrityssalo Oy tuo hankkeeseen vahvan panostuksen teknologia- ja digitalisaatio-osaamista. Ammattiopisto ja lukio Novida tulee puolestaan vahvistamaan alueen ruokasektorin oppilaitosyhteistyötä.

– Alan opiskelijoihin kannattaa panostaa. He toimivat tulevaisuuden vastuullisina kuluttajina niin yksityisesti kuin tulevaisuudessa edustamiensa elintarvikealan yritysten näkökulmasta, ammatillinen ohjaaja Lasse Alisaari Novidasta toteaa.

Hankkeen kesto on 1.4.2018 – 31.12.2020. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja alueen kunnat.